สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : จีน(China) - เด๊กตรินและโมดิฟายด์สตาร์ช

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Sodium Starch Phosphate  Appropriate amount as required in productionIn-house validated method http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Casein calcium peptide (CCP)1.6g/kg In-house validated method http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Casein Phosphopeptides( CPP)1.6g/kg In-house validated method http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Sulfur dioxide, potassium metabisulphite, sodium metabisulphite, sodium sulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium hyposulfite 0.03g/kg GB/T 22427.13-2008 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Potassium Permanganate0.5g/kg GB 2513-2004 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Tetrasodium pyrophosphate0.025g/kg HG2923-1999 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Lead1mg/kg GB/T 5009.12 http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Arsenic (Inorganic)0.5mg/kg GB/T 5009.11. http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Aflatoxin B15mg/kg GB/T 18979-2003 http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Aerobic bacteria count1000CFU/g In-house validated method http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Coliform group70/100g GB/T 4789.23 http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Pathogen (Salmonella, Shiga,Bacillus Staphylococcus aureus)  Must not be detectedGB/T 4789.23 http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf http://down.food126.com/standard/edit/UploadFile/20065251715928.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง