สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : จีน(China) - ซอสถั่วเหลือง

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Colony count30000Cfu/ml In-house validated method http://www.cdc-ffo.cn/bookpdf/2004911025826947.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf GB/T4789.22. http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Jujube pigment1g/kg In-house validated method http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Coliform group30/100g GB/T 4789.22 http://www.cdc-ffo.cn/bookpdf/2004911025826947.pdf http://www.cdc-ffo.cn/bookpdf/2004911025826947.pdf GB/T4789.22. http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Pathogen (Salmonella, Shiga,Bacillus Staphylococcus aureus)  Must not be detectedGB/T 4789.22 http://www.cdc-ffo.cn/bookpdf/2004911025826947.pdf http://www.cdc-ffo.cn/bookpdf/2004911025826947.pdf GB/T4789.22. http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Lead1mg/kg GB/T 5009.12 http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200608/146208660.pdf http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200608/146208660.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Arsenic (Inorganic)0.5mg/kg GB/T 5009.11. http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200608/146208660.pdf http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200608/146208660.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Aflatoxin B15mg/kg GB/T 18979-2003 http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200608/146208660.pdf http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200608/146208660.pdf GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Methyl p-hydroxyl benzoate and its salts (sodium methyl p-hydroxyl benzoate, ethyl p- hydroxyl benzoate, sodium ethyl p-hydroxyl benzoate, propyl p-hydroxyl benzoate, sodium propyl p-hydroxyl benzoate)0.25g/kg GB8851-2005 Food additive- Propyl p-hydroxybenzoate. http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Red Kojic Rice, Monascus Red  Appropriate amount as required in productionGB 4926-2008 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Caramel color, ammonia process  Appropriate amount as required in productionGB8817-2001 Food additive- Caramel (sulfite ammonia caramel, ammonia caramel, plain caramel) http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Caramel color, class I -plain  Appropriate amount as required in productionGB8817-2001 Food additive- Caramel (sulfite ammonia caramel, ammonia caramel, plain caramel) http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Caramel color, Ammonia sulphite process  Appropriate amount as required in productionGB8817-2001 Food additive- Caramel (sulfite ammonia caramel, ammonia caramel, plain caramel) http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Benzoic Acid, Sodium Benzoate1g/kg GB/T 21703-2008 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Propionic Acid, sodium propionate, calcium propionate2.5g/kg HG 2925-1989(2004)Food additive- Propionic acid. HG2921-1999(2007) Food additive- Calcium propionate. HG2922-1999(2007) Food additive- Sodium propionate. http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Potassium Chloride60g/kg GB/T 22255-2008 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Sucralose0.25g/kg GB/T 22255-2008 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Sorbic Acid, Potassium Sorbate1g/kg GB/T 23495-2009 http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
Acesulfame potassium (Aciculae-K)1g/kg QB2393-1998 Acesulfame K (AK). http://www.fas.usda.gov/GainFiles/200803/146294056.pdf http://www.usdachina.org/en_index.asp GB/T 2828.1-2003 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5149349.html GBT2828_1-2003.pdf
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง