สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : อินเดีย(India) - ทูน่ากระป๋อง

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Chloramphenicol  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Chloropromazine  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Clenbuterol  shall be prohibitedCOMPENDIUM OF METHODS OF ANALYSIS IDENTIFIED AS SUITABLE TO SUPPORT CODEX MRLs http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf www.codexalimentarius.net/vetdrugs/data/MAS-RVDF_2006_e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Colchicine  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Furazolidone  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Furylfuramide  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Glycopeptides  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Ipronidazole  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Metronidazole  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Nitrofurazone  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Nitrofurnation  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
nitromidazole  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Oxolinic acid0.3mg/kg Validate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Oxytetracycline0.1mg/kg COMPENDIUM OF METHODS OF ANALYSIS IDENTIFIED AS SUITABLE TO SUPPORT CODEX MRLs http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf www.codexalimentarius.net/vetdrugs/data/MAS-RVDF_2006_e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Nalidixic acid  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Neomycin  shall be prohibitedCOMPENDIUM OF METHODS OF ANALYSIS IDENTIFIED AS SUITABLE TO SUPPORT CODEX MRLs http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf www.codexalimentarius.net/vetdrugs/data/MAS-RVDF_2006_e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Nifuratel  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Nifuroxime  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Nifurprazine  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Dapsone  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Diethylstibestrol (DES)  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Dimetridazole  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Fluoroquinolones  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Furaltadone  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Ronidazole  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Sulfanoamide drugs (except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxypyridazine)  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Sulphamethoxazole  shall be prohibitedValidate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Tetracycline0.1mg/kg Validate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Trimethoprim0.05mg/kg Validate Method (CAC/GL 71-2009) http://www.mohfw.nic.in/GSR%20No%20771%20%28E%29%2029th%20Septmber%202003.pdf http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Calcium polyphosphate expressed as P20510gms/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Pectin2.5gm/Kg MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS (FOOD ADDITIVES), P-110 http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20Additives.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Tragacanth Gum20gm/Kg MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS (FOOD ADDITIVES), P-110 http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20Additives.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Xanthan gum20gm/Kg MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS (FOOD ADDITIVES), P-110 http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20Additives.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Sodium/Potassium/Calcium Alginate20gm/Kg MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS (FOOD ADDITIVES), P-110 http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20Additives.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Distarch glycerol, acetylated60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Distarch glycerol, hydroxyproply60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Distarch phosphate60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Distarch phosphate, acetylated60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Distarch phosphate, hydroxypropyl60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Total Plate Count  negativeIS 5402:2002/ ISO 4833:1991 General guidance for the enumeration of micro-organisms - Colony count technique at 30 ° C (first revision) http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
E.coli  Absent in 25 gmIS 5887(Part 1):1976 Methods for detection of bacteria responsible for food poisoning: Part 1 Isolation, identification and enumeration of Escherichia coli (first revision) http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Staphylococcus aureus  Absent in 25 gmIS 5887(Part 2):1976 Methods for detection of bacteria responsible for food poisoning:Part 2 Isolation, identification and enumeration of Staphylococcus aureus and faecal streptococci (First revision) http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Salmonella and Shigella  Absent in 25 gmIS 5887(Part 3):1999/ ISO 6579:1993 Methods for detection of bacteria responsible for food poisoning: Part 3 General guidance on methods for detection of Salmonella (second revision)/ IS 5887(Part 7):1999 Methods for detection of bacteria responsible for http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Histamine0.2mg/gm MANUAL FOR ANALYSIS OF MEAT AND MEAT PRODUCTS AND FISH AND FISH PRODUCTS,P-26 http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf http://www.mohfw.nic.in/Methods%20of%20Analysis%20-%20Meat%20and%20Fish%20Products%20,%20Final%20Sept05.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Acetic Acid  GMPIn-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Citric acid  GMPIS 13186:1991 Citric acid, food grade http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Lactic acid  GMPIS 9971:1981 Lactic acid, food grade http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Sodium polyphosphate expressed as P20510gms/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Potassium polyphosphate expressed as P20510gms/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Acid Treated Starch60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Alkali treated Starch60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Balanced starched60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Distarch adipate acetylated60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Distarch glycerol60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Monostarch phosphate60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Oxidezed starch60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Starch acetate60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Starch hydroxypropyl60gm/Kg In-house validated method http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas23/ma01_09e.pdf ma01_09e.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Natural Flavours and Natural Flavouring substances  GMPMANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS (FOOD ADDITIVES), P-122 http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20Additives.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Vibrio cholerae  Absent in 25 gmIS 5887(Part 5):1976 Methods for detection of bacteria responsible for food poisoning :Part 5 Isolation, identification and enumeration of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus (first revision) http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Vibrio parahaemolyticus  Absent in 25 gmIS 5887(Part 5):1976 Methods for detection of bacteria responsible for food poisoning :Part 5 Isolation, identification and enumeration of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus (first revision) http://www.mohfw.nic.in/GSR821%28E%2921102004.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Lead5ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-8 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Copper30ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-35 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Arsenic1.1ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-22,29 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Tin250ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-59,71 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Zinc50ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-8 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Cadmium1.5ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-8 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Mercury1ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-13 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Methyl Mercury0.25ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-13 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf IS 11427:2001 Methods of sampling for fish and fisheries products (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง