สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : อินเดีย(India) - ลำไยแช่เย็น

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Lead2.5ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-8 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Mercury1ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-13 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Methyl Mercury0.25ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-13 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Copper5ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-35 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Arsenic0.2ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-22,29 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Tin250ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-59,71 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Zinc5ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-8 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Cadmium1.5ppm/w MANUAL OF METHODS OF ANALYSIS OF FOODS(METALS), P-8 http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf http://www.mohfw.nic.in/2-Analysis%20for%20Food%20_metals_.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Monosodium glutamate  Should not be usedIS 9505:1980 Monosodium L-Glutamate, food grade (first revision) http://www.mohfw.nic.in/pfa%20acts%20and%20rules.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING CAC/GL 50-2004 http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp CAC_GL 50_2004.pdf
Total Plate Count40000g IS 5402:2002/ ISO 4833:1991 General guidance for the enumeration of micro-organisms - Colony count technique at 30 °C (first revision) http://www.mohfw.nic.in/F18521032005.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 5404:1984 Method for drawing and handling of food samples for microbiological analysis (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
Yeast and Mould Count100count/g IS 5403:1999/ISO 7954:1987 Method for yeast and mould count of food stuffs and animal feeds (first revision) http://www.mohfw.nic.in/F18521032005.pdf www.bis.org.in/sf/fad.pdf IS 5404:1984 Method for drawing and handling of food samples for microbiological analysis (first revision) www.bis.org.in/sf/fad.pdf Methods of tests.pdf
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง