สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : รัสเซีย(Russian) - เครื่องแกง

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Cesium-137200Bq/kg ME 5779-91 Cesium-137. Determination in foods. M., 1991. Certificate MA MM FIB № 15/1-89 (МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах. М., 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 15/1-89) http://ec.europa.eu/food/international/trade www.texsovet.ru/files/322.doc GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
strontium-90100Bq/kg ME 5778-91 Strontium-90. Determination in foods. M, 1991. Certificate MA MM FIB № 14/1-89 (МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах. М, 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 14/1-89) http://ec.europa.eu/food/international/trade www.texsovet.ru/files/322.doc GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
mesophilic aerobic and facultative and anaerobic microorganisms5 х 105CFU/g GOST 10444.15-94 - Food products. Methods for determination quantity of mesophilic aerobes and facultative anaerobes http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2014210&GOST/1044415/94///Food/products/Methods/for/determination/quantity/of/mesophilic/aerobes/and/facultative/anaerobes/GOST/1044415/94///Produkty/pishchevye/Metody/opredeleniia/kolichestva/mez GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Coliforms CFU/gNot allowed in 0.01 g (cm3) of the productGOST R 50474-93 - Food products. Methods for detection and quantity determination of coliformes http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2015023&GOST/R/50474/93///Food/products/Methods/for/detection/and/quantity/determination/of/coliformes/GOST/R/50474/93///Produkty/pishchevye/Metod/vyiavleniia/i/opredeleniia/kolichestva/bakterii/g GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Sulphite reducing clostridies0CFU/gNot allowed in 0.01 g (cm3) of the productGOST 29185-91 - Food products. Methods for detection and quantity determination of sulphite-reducing clostridium http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2015011&GOST/29185/91///Food/products/Methods/for/detection/and/quantity/determination/of/sulphite/reducing/clostridium/GOST/29185/91///Produkty/pishchevye/Metody/vyiavleniia/i/opredeleniiaia/koli GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Pathogenic microorganisms, incl. Salmonella CFU/gNot allowed in 25 g (cm3) of the productGOST 30519-97 - Food products. Method for detection of Salmonella http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
mould2 х 102CFU/g GOST 10444.12-88 - Food products. Method for determination of yeasts and mould http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2014905&GOST/1044412/88///Food/products/Method/for/determination/of/yeasts/and/mould/GOST/1044412/88///Produkty/pishchevye/Metod/opredeleniia/drozhzhei/i/plesnevykh/gribov/&f_locale= GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Lead0.5mg/kg GOST 26932-86 - Raw materials and food products. Methods for determination of lead http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Arsenic3mg/kg GOST 26930-86 - Raw material and food-stuff. Method for determination of arsenic content http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Cadmium0.2mg/kg GOST 26933-86 - Raw materials and food-stuff. Methods for determination of cadmium http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Aluminium phosphide0.01mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Magnesium phosphide0.01mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
Phosphene0.01mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST 28876-90 -Spices and condiments. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง