สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : รัสเซีย(Russian) - ทูน่ากระป๋อง

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Cadmium0.2mg/kg NMKL 139 (1991), NMKL 161 (1998), AOAC 986.15, AOAC 991.10, AOAC 999.11 http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=35 GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
Mercury1.0mg/kg AOAC 977.15, AOAC 977.22, AOAC 988.11, ISO 5666-3:1984 (confirmed 1995) http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=388 GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
Tin200mg/kg GOST 26935-86 - Canned food stuffs. Method for determination of tin http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
Histamine100.0mg/kg   http://ec.europa.eu/food/international/trade GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
hexachlorcyclohexan (alpha-, beta-, gammaisomers), DDT and its metabolites0.2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
Polychloride biphenyls2.0mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
caesium-137130Bk/kg ME 5778-91 Strontium-90. Determination in foods. M, 1991. Certificate MA MM FIB № 14/1-89 (МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах. М, 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 14/1-89) http://ec.europa.eu/food/international/trade www.texsovet.ru/files/322.doc GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
strontium-90100.0Bk/kg GOST 13496.5-70-Mixed feed. Method of ergot determination http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
Nitrosamines0.003mg/kg GOST 11.01.1979-Methodological Recommendations for the Detection, Identification, and Quantitative Determination of N-nitrosamines in Food Products http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
mesophilic aerobic and facultative and anaerobic microorganisms200COE/g (cm3) GOST 10444.3-85 - Canned foods. Method for determination of mesophilic airobes and facultative-anairobes http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
intestinal pathogenic protozoa (coliforms) COE/g (cm3)Not allowed in 1 g (cm3) of the productGOST R 50474-93 - Food products. Methods for detection and quantity determination of coliformes http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2015023&GOST/R/50474/93///Food/products/Methods/for/detection/and/quantity/determination/of/coliformes/GOST/R/50474/93///Produkty/pishchevye/Metod/vyiavleniia/i/opredeleniia/kolichestva/bakterii/g GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Bacillus cereus COE/g (cm3)Not allowed in 1 g (cm3) of the productGOST 10444.8-88 - Food products. Method for determination of Bacillus cereus http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2016079&GOST/104448/88///Food/products/Method/for/determination/of/Bacillus/cereus/GOST/104448/88///Produkty/pishchevye/Metod/opredeleniia/Bacillus/cereus/&f_locale= GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Sulphite reducing clostridies COE/g (cm3)Not allowed in 0.1 g (cm3) of the productGOST 29185-91 - Food products. Methods for detection and quantity determination of sulphite-reducing clostridium http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2015011&GOST/29185/91///Food/products/Methods/for/detection/and/quantity/determination/of/sulphite/reducing/clostridium/GOST/29185/91///Produkty/pishchevye/Metody/vyiavleniia/i/opredeleniiaia/koli GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Staphylococcus aureus COE/g (cm3)Not allowed in 1 g (cm3) of the productGOST 10444.2-75 - Canned foods. Methods for microbiological examination. Detection of coagulase-positive staphylococcus http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Pathogenic microorganisms, incl. Salmonella COE/g (cm3)Not allowed in 1 g (cm3) of the productGOST 30519-97 - Food products. Method for detection of Salmonella http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Lead2.0mg/kg NMKL 161 (1998), NMKL 139 (1991),AOAC 972.25, AOAC 982.23,AOAC 986.15, AOAC 991.10, AOAC 999.11 http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=388 GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
Arsenic5.0mg/kg AOAC 942.17 (Codex general method), AOAC 952.13 (Codex general method), AOAC 985.16 (Codex general method), ISO 6595:1982 (confirmed 1995) AOAC 986.15 (Codex general method) http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=388 GOST 8756.0-70 - Canned food products. Sampling and preparation of samples for test http://www.eastview.com/Default2.asp
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง