สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ค้นหาห้องปฏิบัติการ - สถานที่ตั้ง

Drag a column header and drop it here to group by that column
1ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
2ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  บริการภายใน
3ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   
4ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ  บริการภายใน
5ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
5ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บริการภายใน
6ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร   
7ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี  บริการภายใน
8ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   
9ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี   
10ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  บริการภายนอก
11ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร  บริการภายนอก
12ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   
13ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซี. เอ็ม. วาย. เค จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   
14ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี   
15ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ เขตบางพลัดกรุงเทพฯ   
16ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  บริการภายนอก
17ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด อำเภอองครักษ์นครนายก  บริการภายใน
18ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด เขตบางแคกรุงเทพมหานคร   
19ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บางพลีสมุทรปราการ  บริการภายใน
20ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร  บริการภายใน
21ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวงปทุมธานี  บริการทั้งภายในและภายนอก
22ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด เมืองสมุทรสาคร   
23ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด เขตบางกะปิกรุงเทพฯ   
24ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   
25ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร   
26ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด คลองหลวงปทุมธานี  บริการภายใน
27ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด คลองหลวง ปทุมธานี บริการภายนอก
28ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด พระประแดงสมุทรปราการ   
29ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) เขตบางนากรุงเทพมหานคร  บริการภายใน
30ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บางเสาธงสมุทรปราการ  บริการภายใน
31ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมืองสมุทรสาคร   
32ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนานิคมลพบุรี   
33ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร  บริการภายนอก
34บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด เมืองสมุทรสาคร บริการภายใน
35ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วังม่วงสระบุรี บริการภายใน
36ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ   
37บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด อุทัยพระนครศรีอยุธยา  
38ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด กระทุ่มแบนสมุทรสาคร  บริการภายใน
39ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เมืองสงขลา  บริการภายใน
40บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมืองสมุทรปราการ บริการภายใน
41ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง พระประแดงสมุทรปราการ  บริการภายใน
42ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร   
43ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ท่ามะกากาญจนบุรี  บริการภายใน
44ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร   
45บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) คลองหลวงปทุมธานี บริการทั้งภายในและภายนอก
46ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  บริการภายใน
47ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   
48ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่  บริการภายนอก
49ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา  บริการภายนอก
50ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร   
51ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด เขตจอมทอง กทม   
52ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา  บริการภายนอก
53ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักรกรุงเทพฯ  ไม่ระบุ
54ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี  บริการภายใน
55ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ  ไม่ระบุ
56ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี   
57บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หนองจอก กทม.  
58ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  ไม่ระบุ
59ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
60ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง บางเขน เขตจตุจักร กทม.   
61ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  บริการภายใน
62ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  บริการภายใน
63ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  บริการภายใน
64ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) อำเภอแกลงจังหวัดระยอง  ไม่ระบุ
65ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  บริการภายใน
66ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด เขตวังทองหลางกรุงเทพฯ   
67บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด เมืองสมุทรสาคร บริการภายใน
68ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  บริการภายใน
69ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ราชเทวีกรุงเทพฯ  
70บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สามพรานนครปฐม บริการภายใน
71ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  บริการภายใน
72ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  บริการภายใน
73บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริการทั้งภายในและภายนอก
74ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด เขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  บริการภายใน
75ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองโพลทรี จำกัด อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา  บริการภายใน
76ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี  บริการภายใน
77ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี บริการภายใน
78ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ  บริการภายใน
79ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  บริการภายใน
80บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) พัฒนานิคมลพบุรี บริการภายนอก
81ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อ.บางเลน จ.นครปฐม   
82ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด รัตภูมิสงขลา บริการทั้งภายในและภายนอก
83ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร ปทุมวันกรุงเทพมหานคร  บริการทั้งภายในและภายนอก
84บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ลาดหลุมแก้วปทุมธานี บริการภายใน
85ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด เมืองสมุทรสาคร บริการภายใน
86บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร  บริการภายใน
87บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด แม่ริมเชียงใหม่ บริการภายใน
88ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทรายเชียงใหม่ บริการทั้งภายในและภายนอก
89บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) เมืองฉะเชิงเทรา  
90ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี  
91ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ หาดใหญ่สงขลา  
92บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด หนองใหญ่ชลบุรี  
93ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระโนดสงขลา  
94ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา คลองหลวงปทุมธานี  
95ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา เมืองสมุทรปราการ  
96บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  
97บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร  
98บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด พัฒนานิคม ลพบุรี   
99บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง