สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feed

 Total Nitrogen and Protein  
 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animals tissue and aquatic animals tissue products

 Malachite green and Leucomalachite Green  
 Lead (Pb),Cadmium (Cd),Mercury (Hg)  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned food

 Flat Sour Mesophile, Flat Sour Thermophile  
 Flat Sour Mesophile, Flat Sour Thermophile, Incubation Test   

ตัวอย่างทดสอบ: Cereal

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Dairy and dairy products

 Total Nitrogen and Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking water and supply water

 Legionella spp.  
 Aluminium (Al),Chromium (Cr),Manganese (Mn),Iron (Fe),Copper (Cu),Zinc (Zn),Arsenic (As),Selenium (Se),Silver (Ag),Cadmium (Cd),Barium (Ba),Mercury (Hg),Lead (Pb)  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking water, Supply water and Ice

 Aerobic plate count  
 Clostridium perfringens  
 Coliforms, Fecal Coliforms & E.coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Food *

 Aerobic plate count  
 Coliforms / E. coli   
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Listeria monocytogenes  
 Clostridium perfringens  
 Fecal streptococcus  
 Yeasts and Molds  
 MPN Fecal Coliforms  
 Bacillus cereus  
 Clostridium botulinum  
 Iron (Fe)  
 Sodium (Na), Calcium (Ca)  
 Total Carbohydrate  
 Energy / Calories (Total)   
 Cholesterol  
 Benzoic acid and Sorbic acid  
 Sulfur dioxide  

ตัวอย่างทดสอบ: Food *, Feed and environmental samples in the area of food production and food handling

 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products Aquatic animals tissue and aquatic animals tissue products (Fresh, Frozen, Processed)

 Sulfonamides  
 Danofloxacin,Enrofloxacin,Sarafloxacin,Difloxacin,Ciprofloxacin,Norfloxacin,Flumequine  
  Oxytetracycline,Tetracycline,Chlortetracycline,Doxycycline  
 Moisture  
  Ash  
 Total Nitrogen and Protein  
 Phosphate  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products Aquatic animals tissue and aquatic animals tissue products (Fresh, Frozen, Processed)

 Nitrofuran metabolites  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products Aquatic animals tissue andaquatic animals tissue products (Fresh, Frozen, Processed)

 Chloramphenicol  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Serum

 Sulfamethazine  
 Sulfonamides  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp and shrimp products (Fresh, Frozen, Processed)

 Oxolinic acid  
 Oxytetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Urine ,Meat

 Clenbuterol,Salbutamol,Ractopamine  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable and Fruit

 Organophosphate,Organochlorine,Pyrethroids,Carbamates