สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Feed

 Ash  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue

 Chloramphenicol  
 Nitrofuran metabolites  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animals

 Malachite green & Leucomalachite green   
 Fluoroquinolones, Ciprofloxacin, Dinofloxacin ,Danofloxacin, Enrofloxacin, Norfloxacin, Sarafloxacin, Quinolones, Flumequine  
 Tetracycline group  
 Oxolinic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animals and Aquatic animals products

 Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverage

 Escherichia coli, Total Coliforms,Fecal Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereal

 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking Water,Water Supply and Ice

 Total plate count  
 Escherichia coli  
 Total Coliforms  
 Fecal Coliforms  
 Salmonella spp.  
 Clostridium perfringens  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  
 Enterococci  
 Chloride  
 Hardness   
 Nitrate  
 Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS)  
 Cyanide  
 Fluoride  
 Total Solid  
 Aluminium (Al), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Copper (Cu)  
 Chromium (Cr), Iron (Fe) ,Lead (Pb) ,Manganese (Mn), Silver (Ag) ,Zinc (Zn), Arsenic (As), Selenium (Se), Nickel (Ni), Antimony (Sb), Berylium (Be)  
 Aluminium (Al), Barium (Ba),Cadmium (Cd), Copper (Cu), Chromium (Cr)  
 Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Silver (Ag), Zinc (Zn), Arsenic (As), Selenium (Se), Nickel (Ni), Antimony (Sb), Berylium (Be), Tin (Sn)  

ตัวอย่างทดสอบ: Food 

 Aerobic Plate Count  
 Coliforms / Fecal Coliforms / E. coli  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Listeria monocytogenes  
 Yeasts & Moulds  
 Clostridium perfringens  
 Bacillus cereus  
 Enterobacteriaceae  
 Histamine  
 Total Phosphorus (as P2O5)  
 Sulphur dioxide  
 Sorbic acid & Benzoic acid  
 Cholesterol  
 Vitamin C  

ตัวอย่างทดสอบ: Fruits (High water and low or no chlorophyll content)

 Pesticide residues 3 groups :   
 Organochlorine, Pyrethroids   
 Organophosphate  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products

 Moisture  
 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and seafood products

 Fat  
 Ash  
 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp

 Oxytetracycline  
 Oxolinic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetables and Fruits (High water and high acid content)

 Pesticide residues 3 groups :   
 Organochlorine ,Pyrethroids   
 Organophosphate  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetables (High water and low or no chlorophyll content)

 Pesticide residues 3 groups : Organochlorine, Pyrethroids  
 Organophosphate