สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: - Meal and cake* from cottonseed - Meal and cake* from peanuts - Meal and cake* from flaxseed

 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: - Oilseed Meals - Oilseeds

 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: - Soybean meal - Full fat soybean - Soybean grain - Animal Feed

 Crude fiber  
 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: - Soybean meal - Full fat soybean

 Moisture  
 Urease activity  

ตัวอย่างทดสอบ: Fat and Oil

 Iodine Value  

ตัวอย่างทดสอบ: Meal and cake from cottonseed,Meal and cake from peanuts,Meal and cake from flaxseed

 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Meal and cake from soybean

 Oil  
 Ash  
 Oil  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Oilseed Meals, Oilseeds

 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Soybean meal, Full fat soybean

 Moisture  
 Urease activity  

ตัวอย่างทดสอบ: Soybean meal, Full fat soybean, Soybean grain, Animal Feed

 Crude fiber  
 Protein