สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
- Alpha Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Beta Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Gamma Hexachlorocyclohexane ( -HCH) - P,P’ - DDE - P,P’ - DDD - O,P’ - DDT - P,P’ - DDT - LOD : 0.003 mg/kg - LOQ : 0.01 mg/kg  
Ash  
Ash  
Ash  
Bacillus cereus  
Bacillus cereus  
Carbohydrate  
Carbohydrate  
Carbohydrate  
Clostridium perfringens  
Clostridium perfringens  
Coliforms  
Coliforms  
Coliforms  
Coliforms  
E.coli & Coliforms  
eBacillus cereus  
Energy (Nutrition Group 1)  
Energy (Nutrition Group 1)  
Energy (Nutrition Group 1)  
Enterobacteriaceae  
Enterobacteriaceae  
Enterobacteriaceae  
Enterococcus spp.  
Enterococcus spp.  
Enterococcus spp.  
Enterococcus spp.  
Escherichia coli  
Escherichia coli  
Escherichia coli  
Escherichia coli  
Fat  
Fat   
Fat (Total Fat)  
Fat (Total Fat)  
Fat (Total Fat)  
Listeria monocytogenes  
Listeria monocytogenes  
Listeria monocytogenes  
Listeria monocytogenes  
Listeria monocytogenes  
Listeria spp.  
Listeria spp.  
Listeria spp.  
Listeria spp.  
Listeria spp.  
Moisture  
Moisture  
Moisture  
Moisture  
Moisture  
MPN Coliforms  
MPN Coliforms  
MPN Coliforms  
MPN Coliforms  
MPN Coliforms  
MPN Escherichia coli  
MPN Escherichia coli  
MPN Escherichia coli  
MPN Escherichia coli  
MPN Escherichia coli  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
NaCl  
NaCl  
NaCl  
NaCl  
Nitrogen / Protein  
Nitrogen / Protein  
Nitrogen / Protein  
Nitrogen / Protein  
Organochlorine Pesticides - Aldrin - Dieldrin - Endrin - Cis - Chlordane - Trans - Chlordane - Oxychlordane - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Hexachlorobenzene  
Oxytetracycline  
Salmonella spp.  
Salmonella spp.  
Salmonella spp.  
Salmonella spp.  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus  
Staphylococcus aureus  
Staphylococcus aureus  
Total Plate Count  
Total Plate Count  
Total Plate Count  
Total Plate Count  
Vibrio cholerae  
Vibrio cholerae  
Vibrio cholerae  
Vibrio parahaemolyticus  
Vibrio parahaemolyticus  
Vibrio parahaemolyticus  
Yeasts and Molds  
Yeasts and Molds  
Yeasts and Molds