สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Protein 45 g/100 g to 75 g/100 g  
Moisture 2 g/100 g to 20 g/100 g  
Fat 6 g/100 g to 18 g/100 g  
Ash 5 g/100 g to 30 g/100 g