สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Enterococcus spp.  
Salmonella spp.  
Coliforms and E.coli  
Aerobic Plate Count  
Staphylococcus aureus  
Yeasts & Molds  
Listeria monocytogenes  
Pesticides residue : Organochlorine group - Total DDT - Aldrin - Dieldrin - Endrin  
Pesticides residue : Organochlorine group - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Chlordane - HCB - alpha-BHC - beta-BHC - gamma-BHC