สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animals and their products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Moisture  
 Ash  
 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereal and cereal products, Starchy roots, tubers and products (Fresh, Processed)

 Moisture and Total solids  
 Ash  
 Fat  
 Protein (Nitrogen)  
 Carbohydrate  
 Calories / Energy  
 Total Dietary Fiber  

ตัวอย่างทดสอบ: Coliforms Plate Count

    

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking water

 Chloride  
 Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead  
 Total Hardness  

ตัวอย่างทดสอบ: Feeding stuffs

 Ash  
 Protein (Nitrogen)  
 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Food*

 Sugar (Reducing sugar as invert, Total sugar as invert, Sucrose, Total sugar)  

ตัวอย่างทดสอบ: Ice

 Chloride  
 Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead  
 Total Hardness  

ตัวอย่างทดสอบ: Marine and marine products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Fat  
 Carbohydrate  
 Calories / Energy  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Moisture  
 Ash  
 Fat  
 Protein  
 Carbohydrate  
 Calories / Energy  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products, Cereal and cereal products, Starchy roots, tubers and products (Fresh, Processed)

 Fe, Ca, Na  

ตัวอย่างทดสอบ: Mineral water

 Chloride  
 Cadmium,Nikel,Copper,Manganese,Iron,Zinc  

ตัวอย่างทดสอบ: Pet food

 Ash  
 Protein (Nitrogen)  
 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Pork and pork products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Moisture  
 Ash  
 Fat  
 Protein  
 Carbohydrate  
 Calories / Energy  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Moisture  
 Ash  
 Fat  
 Protein  
 Carbohydrate  
 Calories / Energy  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw material

 Ash  
 Protein (Nitrogen)  
 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Supply water**

 Chloride  
 Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead  
 Total Hardness  

ตัวอย่างทดสอบ: Tap water

 Chloride  
 Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead  
 Total Hardness