สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: - Bread, Cookie, Biscuit, Cracker

 Acrylamide  

ตัวอย่างทดสอบ: - Fresh and dried vegetable, - Fresh and dried fruit, - Fruit juice (concentrate and dilute), - Cereal and cereal products

 Pesticide residue groups :- Organochlorine, Organophosphate , Pyrethroid, Carbamate  

ตัวอย่างทดสอบ: - Vegetable and vegetable products, - Fruit and fruit products

 Pesticide residue groups :-Organochlorine, Organophosphate, Pyrethroid, Carbamate  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverages***

 Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: - Dairy and dairy products, Miscellaneous : - Bread, Cookie, Biscuit, Cracker, Snack, Tea, Coffee, Flour

 - Melamine, Cyanuric acid, Ammeline, Ammelide  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: – Meat, Aquatic animal and aquatic animal products

 Nitrofurans (Metabolite) SC, AOZ, AMOZ and AH  
 Chloramphenicol  

ตัวอย่างทดสอบ: – Meat, Marine

 Sulfonamide group  
 Fluoroquinolone group (Enrofloxacin, Ciprofloxacin)  
 Flumequine  

ตัวอย่างทดสอบ: – Meat, Marine and marine products

 Tetracyclines Group  

ตัวอย่างทดสอบ: – Seasoning, Meat and meat products, Beverage, Pickle

 - Benzoic acid / Sodium benzoate, Sorbic acid / Potassium sorbate  

ตัวอย่างทดสอบ: Acid canned foods and high acid canned foods

 Incubation test for acid and high acid canned food  
 Total plate count for acid and high acid canned food  
 Coliform test for acid and high acid canned food  
 Thermophilic and mesophilic flat sour bacteria test for acid and high acid canned food  
 Aciduric spoilage test-acid and high acid canned food  
 Yeasts and Molds test-acid and high acid canned food  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feed

 Aflatoxin B1, B2, G1, G2  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Feed and Pet Food

 Mercury (Hg)  
 Fiber (Crude)  
 Moisture  
 Ash  
 Tin (Sn)  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal and aquatic animal products

 Oxolinic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal tissue

 Malachite green and Leucomalachite green  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverages***

 Tin (Sn)  
 - Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Potassium (K), Phosphorus (P)  
 Arsenic (As)  
 Mercury (Hg)  
 Sulfur dioxide  
 - Lead (Pb), Cadmium (Cd)  
 Escherichia coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Candy

 Sugar  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned food

 Microbial growth at 35๐C, 55๐C  

ตัวอย่างทดสอบ: Curry paste

 Pesticide residue groups :- Organophosphate, Pyrethroid  
 - Arsenic (As), Mercury (Hg)  
 - Lead (Pb), Cadmium (Cd)  

ตัวอย่างทดสอบ: Fat

 Organochlorine  

ตัวอย่างทดสอบ: Fat and oil

 PCBs (ICES 7), PCB#28, 52, 101, 118, 138, 153, 180  

ตัวอย่างทดสอบ: Food* Except Cabbage, Leak, Onion

 Sulfur dioxide  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods

 Sugar  
 Dietary fiber  
 Moisture  
 Ash  
 Vitamin A  
 Vitamin B1  
 Vitamin B2  
 Vitamin C  
 - Sodium (Na), Calcium (Ca), Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu)  
 Zinc (Zn)  
 Tin (Sn)  
 Lead (Pb)  
 Arsenic (As)  
 Mercury (Hg)  
 Cadmium (Cd)  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods*

 Staphylococcus aureus (cfu)  
 Staphylococcus aureus (MPN)  
 Staphylococcus aureus (Not Detect/0.1)  
 Coliforms (cfu)  
 Coliforms (MPN)  
 Aerobic Plate Count  
 Yeasts and Molds  
 Clostridium perfringens  
 Bacillus cereus  
 Salmonella spp.  
 Escherichia coli (cfu)  
 Escherichia coli (MPN)  
 Escherichia coli (Not Detect/1g, 0.1)  
 Listeria monocytogenes  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Vibrio cholerae  

ตัวอย่างทดสอบ: Low acid canned foods

 Incubation test for low acid canned food  
 Total plate count for low acid canned food  
 Coliform test in acid canned food  
 Thermophilic and mesophilic flat sour bacteria test for low acid canned food  
 Thermophilic anaerobes in low acid canned food  
 Putrefactive anaerobes in low acid canned food  
 Sulfide spoilage in low acid canned food  
 Staphylococcus in low acid canned food  
 Salmonella in low acid canned food  
 Streptococcus in low acid canned food  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat

 Salt (Chloride as Sodium Chloride)  
 Pyrethroid  
 Beta-agonists (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine)  

ตัวอย่างทดสอบ: Plant and plant products

 - GMO (35S CaMV promoter)  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood

 Salt (Chloride as Sodium Chloride)  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and seafood products

 PCBs (ICES 7), PCB#28, 52, 101, 118, 138, 153, 180  

ตัวอย่างทดสอบ: Soybean and soybean products; Starch and protein from soybean (except soybean sauce)

 - GMO (Roundup Ready Soybeans)  

ตัวอย่างทดสอบ: Waters**and Ice

 Aerobic Plate Count  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 - Staphylococcus aureus  
 - Clostridium perfringens  
 - Salmonella spp.