สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 - Moisture 2 g/100 g to 20 g/100 g  
 - Ash 1 g/100 g to 40 g/100 g  
 - Protein 5 g/100 g to 85 g/100 g  
 - Aerobic plate count cfu/g, cfu/ml  
 - Coliforms MPN/g, MPN/ml  
 - Presumptive E. coli MPN/g, MPN/ml  
 - E. coli MPN/g, MPN/ml  
 - Salmonella spp. Detected or not detected  
 - Staphylococcus aureus cfu/g, cfu/ml  
 - Presumptive Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml  
 - Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml  
 - Arsenic 0.10 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Mercury 0.005 mg/kg to 0.20 mg/kg  
 - Aluminium 0.50 mg/kg to 200 mg/kg  
 - Antimony 0.30 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Arsenic 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Barium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Beryllium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Bismuth 0.50 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Boron 0.50 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Cadmium 0.10 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Calcium 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg  
 - Chromium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Cobalt 0.20 mg/kg to 30 mg/kg  
 - Copper 0.20 mg/kg to 240 mg/kg  
 - Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml  
 - Yeast and Mold count cfu/g, cfu/ml  
 - Iron 1.00 mg/kg to 250 mg/kg  
 - Lead 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Magnesium 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg  
 - Molybdenum 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Nickel 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Phosphorus 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg  
 - Potassium 65.0 mg/kg to 20,000 mg/kg  
 - Sodium 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg  
 - Sulfur 20.0 mg/kg to 240 mg/kg  
 - Strontium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Thallium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Tin 0.30 mg/kg to 450 mg/kg  
 - Titanium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Vanadium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Zinc 0.50 mg/kg to 200 mg/kg  
 - Total nitrogen (Calculated as N) 70 g/100 g to 85 g/100 g  
 - Lithium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg  
 - Manganese 0.30 mg/kg to 40 mg/kg