สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and Poultry product,ready to eat food

 Bacillus cereus,Yeast & Mold  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and Seafood product,Ready to eat food,ready to cook food,Poultry and Poultry productt

 Total plate count ,MPN Coliforms ,MPN E. coli,Salmonella spp. Staphylococcus aureus ,Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Enterococcus spp,Listeria monocytogenes,Clostridium perfringens--