สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายชื่อห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

Drag a column header and drop it here to group by that column
1ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0001-000 ) www.foodsafety-lcfa.co.th  คุณเอกชาติ นาคาไชย02-940-666802-9406881-3 ต่อ100 50 ถนน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900วันที่ขึ้นทะเบียน 26/07/2011 วันหมดอายุ 25/07/2014 
2ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0002-000) piyaporn@cargill.comคุณปิยาภรณ์ กัลยาสิริ 089-1734459 036-334900 ต่อ 402 23/1 หมู่ที่ หมู่2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120วันที่ขึ้นทะเบียน 26/08/2011 วันหมดอายุ 25/08/2014บริการภายใน
3ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0003-000)  คุณโอภาส รุ่งพิสุทธิพงษ์กรรมการผู้จัดการ01-8261488038-595614-5038-595615 9/9-10 ม.2 ถนน ถ.ฉะเชิงเทรา ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140วันที่ขึ้นทะเบียน 12/01/2005 วันหมดอายุ 11/01/2008 
4ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0004-000) www.gfpt.co.th natruedee-mees@gfpt.co.thคุณนาฎฤดี มีศิลป์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ 02-3159433 209 หมู่ที่ หมู่ 1 ถนน ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540วันที่ขึ้นทะเบียน 27/12/2010 วันหมดอายุ 26/12/2013บริการภายใน
5ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0005-000) aft_qclab@bkk.ajinomoto.comคุณเกียรติศักดิ์ มะโนเพียว 035-350005 59 หมู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160วันที่ขึ้นทะเบียน 25/03/2011 วันหมดอายุ 24/03/2014 
5ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0005-000) aft_qclab@bkk.ajinomoto.comคุณเกียรติศักดิ์ มะโนเพียว 035-350005 59 หมู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160วันที่ขึ้นทะเบียน 25/03/2011 วันหมดอายุ 24/03/2014บริการภายใน
6ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0006-000) www.sahafarms.com  คุณสมเกียรติ ผะดาวงค์คุณขวัญฤทัย สงครามศรี01-732357502-5100051-62 ต่อ 414, 13602-5100051-62 ต่อ 135 44/4 หมู่ที่ หมู่ 11 ถนน ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230วันที่ขึ้นทะเบียน 19/01/2005 วันหมดอายุ 18/01/2008 
7ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0007-000)  คุณธนวรรณ บุญมา ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ คุณน้ำเพชร เครืออยู่ 036-251988 150 หมู่ที่ หมู่ 7 ถนน ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110วันที่ขึ้นทะเบียน 29/09/2010 วันหมดอายุ 28/09/2013บริการภายใน
8ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0008-000) www.chemlab.com.my,www.chemlabgroup.com chemlab_bkk@yahoo.com,praneek@chemlabgroup.comคุณปราณี คุณาเวชกิจ 081-7824704,02-7196488-92,02-719-6483  282 อาคารบี 3 ชั้น 2-4 ซอยซอยศูนย์วิจัย 4 ถนน ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310วันที่ขึ้นทะเบียน 19/11/2013 วันหมดอายุ 18/11/2016 
9ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0009-000) Budsabong_y@hotmail.com laboratory_88@sahafarms.comคุณปวันรัตน์ บุญมา 081-927-4295 036-643-222 99 หมู่ที่ หมู่ 8 ถนน ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130วันที่ขึ้นทะเบียน 07/07/2011 วันหมดอายุ 06/07/2014 
10ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0010-000) supawadee@seallab.co.thคุณสุภาวดี วิจารณ์ ผู้จัดการระบบคุณภาพ 084-0730519 02-939-1131-302-512-3821 256/1 ซอยซอยสันนิบาตเทศบาล ถนน ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900วันที่ขึ้นทะเบียน 26/12/2011 วันหมดอายุ 25/12/2014บริการภายนอก
11ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0011-000) alslab@samarts.com  คุณบุญรัตน์ อินสุภะ 02-2921645 02-2921646 ชั้นที่ 611/277-279 611/277-279 ซอยซอยวัดจันทร์ใน ถนน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120วันที่ขึ้นทะเบียน 02/02/2010 วันหมดอายุ 01/02/2013บริการภายนอก
12ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0012-000 )  คุณมลิวรรณ 034-836788-90 ต่อ 111034-836316 57/6 หมู่ที่ หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 21/01/2005 วันหมดอายุ 20/01/2008 
13ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซี. เอ็ม. วาย. เค จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0013-000)  คุณสมบูรณ์ เกิดผล ผู้จัดการคุณภาพ 06-805-4879 034-490-499 39/57 หมู่ที่ หมู่ 2 ถนน ถนนพระราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 21/01/2005 วันหมดอายุ 20/01/2008 
14ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0014-000)  คุณเสาวลักษณ์ อรรคนิวาส 081-8690083 036-643211 99 หมู่ที่ หมู่ 8 ถนน ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130วันที่ขึ้นทะเบียน 08/09/2011 วันหมดอายุ 12/12/2014 
15ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0015-000) www.nfi.or.th  คุณนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ 081-9180391 02-8835022 2008 ซอยซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนน ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700วันที่ขึ้นทะเบียน 08/04/2011 วันหมดอายุ 07/04/2014 
16ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0016-000) amporn.leelasueakij@sgs.comคุณประดิษฐ์ ยงศ์พันธ์ชัย ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ คุณกมลทิพย์ คุณนเรศ 081-9081108 02-2947484, 02-6830758 41/23 ซอย59 ถนน ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120วันที่ขึ้นทะเบียน 05/10/2010 วันหมดอายุ 04/10/2013บริการภายนอก
17ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0017-000) www.gfsiam.com  คุณโฉมยงค์ เสือล่วย ผู้จัดการด้านคุณภาพ 081-9274295037-322664 42/6 หมู่ที่ หมู่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120วันที่ขึ้นทะเบียน 17/03/2011 วันหมดอายุ 16/01/2014บริการภายใน
18ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0018-000) www.adinop.co.th  คุณอมรรัตน์ เทพชา ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 02-4455020 21 ซอยบางบอน 3 ซอย 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160วันที่ขึ้นทะเบียน 24/01/2011 วันหมดอายุ 23/01/2014 
19ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0019-000) info@bangkokranch.co.th pimtip@br_bangkokranch.comคุณพิมพ์ทิพย์ โภชนะวนิชย์ ผู้จัดการด้านคุณภาพ 081-838618602-337-3293 18/1 หมู่ที่ หมู่ 12 ถนน ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540วันที่ขึ้นทะเบียน 22/02/2011 วันหมดอายุ 21/02/2014บริการภายใน
20ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0020-000) www.sandp.co.th  คุณอังคณา โทการกุล ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 089-1226613 02-332-2631 2, 2/1 ซอยซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนน ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250วันที่ขึ้นทะเบียน 05/09/2011 วันหมดอายุ 04/09/2014บริการภายใน
21ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0021-000) www.psbtest.com thitipron@psbtest.comคุณฐิติพร สิริชยานุกูล ผู้จัดการคุณภาพ 081-351-5072 02-5648042 111 หมู่ที่ หมู่ 9 ถนน ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120วันที่ขึ้นทะเบียน 25/08/2011 วันหมดอายุ 22/08/2014บริการทั้งภายในและภายนอก
22ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0022-000) www.tcunionagrotech.com  คุณเจษฎา สาดวง หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ 089-0797172 034-839496 68 หมู่ที่ หมู่ที่ 8 ถนน ถนนพระราม 2 บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 10/09/2012 วันหมดอายุ 09/09/2015 
23ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0023-000) www.osotspa.com  คุณชัยรัตน์ ดีประเสริฐกุล รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 089-4889875 02-7322382 348 ถนน ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240วันที่ขึ้นทะเบียน 03/09/2010 วันหมดอายุ 02/09/2013 
24ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0024-000)  คุณธิยารัตน์ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ 09-254-4682034-816-444034-421-575 30/2 ถนน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 16/02/2005 วันหมดอายุ 14/02/2011 
25ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0025-000)  คุณสารี สุจริต 02-989-4050-60ต่อ 432,459  48 หมู่ที่ หมู่ 9 ถนน ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510วันที่ขึ้นทะเบียน 17/12/2010 วันหมดอายุ 16/12/2013 
26ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0026-000) www.nestlethai.com  คุณทัศนีย์ เลขากุลพร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ 081-825206502-5290088 60/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120วันที่ขึ้นทะเบียน 06/10/2010 วันหมดอายุ 05/10/2013บริการภายใน
27ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0027-000)  คุณยุพดี ทรัพย์อัมพร 089-8121216 02-5168633 70 หมู่ที่ หมู่ 4 ถนน ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120วันที่ขึ้นทะเบียน 02/06/2011 วันหมดอายุ 01/06/2014บริการภายนอก
28ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0028-000) www.globofoods.com  คุณรัศมี 081-7029934 02-3840817 482 หมู่ที่ หมู่1 ซอยซอยผูกมิตร ถนน ถนนรถรางเก่า สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130วันที่ขึ้นทะเบียน 03/03/2005 วันหมดอายุ 02/03/2008 
29ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0029-000) rattana.u@cpf.co.thคุณรัตนา อุดมเพ็ขร 084-1467650 02-7469757 111 ซอยซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260วันที่ขึ้นทะเบียน 14/05/2012 วันหมดอายุ 13/05/2015บริการภายใน
30ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0030-000) www.thaiagri.co.th  คุณสุวรรณา ทองเนียม 081-3380442 02-7063521 155/1 หมู่ที่ หมู่ 1 ถนน ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540วันที่ขึ้นทะเบียน 23/03/2011 วันหมดอายุ 22/03/2014บริการภายใน
31ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0031-000) www.thaiuniongroup.com  คุณวชิรา กะเตื้องงาน ผู้จัดการคุณภาพ 034-816499 72/1 หมู่ที่ หมู่ 7 ถนน ถนนเศรษฐกิจ ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 16/02/2011 วันหมดอายุ 15/02/2014 
32ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0032-000)  คุณกาญจนา วรรณแสวง 086-6161658 036-638519 169 หมู่ที่ หมู่ 5 ถนน กม. 19 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 15220วันที่ขึ้นทะเบียน 17/03/2005 วันหมดอายุ 16/03/2008 
33ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0033-000) www.alsglobal.com  คุณฐานิตา สายพิณ ผู้จัดการคุณภาพ 02-7158799 104 ซอยซอยพัฒนาการ 40 ถนน ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250วันที่ขึ้นทะเบียน 17/06/2011 วันหมดอายุ 16/06/2014บริการภายนอก
34บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0034-000) http://www.ufp.co.th Angelica@ufp.co.th034-820629 ต่อ 265034-820629 ต่อ 683 1259,1094/10 ถนน วิเชียรโชฎก มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 12/03/2012 วันหมดอายุ 11/03/2015บริการภายใน
35ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0084-000) www.sungroup.co.th lab@sungroup.co.th, adchara_s@sungroup.co.th036 359041-4 ต่อ 130036 359046 69 หมู่ที่ 6 ถนน วังม่วง-มวกเหล็ก คำพราน วังม่วง สระบุรี 18220วันที่ขึ้นทะเบียน 01/08/2011 วันหมดอายุ 31/07/2014บริการภายใน
36ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0036-000)  คุณจิรสวัสดิ์ ภูวิภิรมย์ 081-5592715 02-3225777 2811 – 2823 ถนน ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250วันที่ขึ้นทะเบียน 24/05/2005 วันหมดอายุ 23/05/2008 
37บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0037-000) polsir_@hotmail.com035-330-046-52 ext 137035-330-084 1/21 หมู่ที่ 5 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 โซน A ถนน โรจนะ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210วันที่ขึ้นทะเบียน 15/11/2012 วันหมดอายุ 14/11/2015 
38ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0038-000) www.betagro.com  คุณดวงรัตน์ เสถียรไชยกิจ 089-7987060 0-24207661 4/2 หมู่ที่ หมู่ 7 ซอยซอยสุขาภิบาล 2 ถนน ถนนพุทธมณฑลสาย 5 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130วันที่ขึ้นทะเบียน 01/09/2009 วันหมดอายุ 31/08/2012บริการภายใน
39ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0039-000) www.pfp-pacific.com micro@pfp_pacific.comคุณพวงเล็ก เอียมชำนาญ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 074-303999074-303902-3 27/4 หมู่ที่ หมู่ 7 ถนน ถนนเก้าเส้ง-จะนะ เขารูปช้าง เมือง สงขลา 90000วันที่ขึ้นทะเบียน 17/03/2009 วันหมดอายุ 16/03/2012บริการภายใน
40บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0040-000) www.surapon.com kwuanruethai@surapon.com,nawarat@surapon.com023853038 ต่อ 246023853180 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 247 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270วันที่ขึ้นทะเบียน 23/08/2011 วันหมดอายุ 22/08/2014บริการภายใน
41ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0041-000) www.betagro.com chusak@.betagro.comนายชูศักดิ์ แสงสินธ์ 081-8991905 02-4626586-7 46 ถนน ถนนเพชรหึงส์ พระประแดง สมุทรปราการ 10130วันที่ขึ้นทะเบียน 12/10/2010 วันหมดอายุ 11/10/2013บริการภายใน
42ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0042-000)  นายปุญญฤทธิ์ สุดดี ผู้อำนวยการสาขา 081-3153514 034-857709 23/13 หมู่ที่ หมู่ 9 โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 03/06/2011 วันหมดอายุ 02/06/2014 
43ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0043-000 ) www.cpf@co.th nongphayao@cpf.co.thคุณนงพเยาว์ นักร้อง ผู้จัดการคุณภาพ 081-5719160034-549999 ต่อ 254, 255 46/19 หมู่ที่ หมู่ 4 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130วันที่ขึ้นทะเบียน 03/06/2009 วันหมดอายุ 15/10/2012บริการภายใน
44ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0044-000) sornrsk.p@cpf.co.thคุณศรรัก พงษ์สุวรรณ ผู้จัดการคุณภาพ 02-9897517 30/3 หมู่ที่ หมู่ 3 ถนน ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530วันที่ขึ้นทะเบียน 19/07/2011 วันหมดอายุ 18/07/2014 
45บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0045-000 ) www.bsc-lab.com usaj@betagro.com0-2564-7932-40 ต่อ 2040-2564-7941 อาคาร อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร 136 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนน - คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120วันที่ขึ้นทะเบียน 07/09/2011 วันหมดอายุ 06/09/2013บริการทั้งภายในและภายนอก
46ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0046-000) saowalak_akk@hotmail.comน.ส เสาวลักษณ์ อรรคนิวาส 036-643211ต่อ 24101-8690087036-643211ต่อ 241 99 หมู่ที่ หมู่ 4 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160วันที่ขึ้นทะเบียน 15/07/2010 วันหมดอายุ 14/07/2013บริการภายใน
47ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0047-000) abs_lab@betagro.comกัลยา มีเนตรี 036-638651-8 ต่อ 12409-2404428036-638650 217 หมู่ที่ หมู่ 1 ถนน ถนนพระพุทธบาท-เขาสูง ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220วันที่ขึ้นทะเบียน 16/08/2006 วันหมดอายุ 15/08/2009 
48ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0048-000 ) www.foodsafety-lcfa.co.th ekachat@foodsafety-lcfa.comนายเอกชาติ นาคาไชย 081-6825048053-896052 164/86 หมู่ที่ หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180วันที่ขึ้นทะเบียน 10/02/2012 วันหมดอายุ 09/02/2015บริการภายนอก
49ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0049-000 ) www.foodsafety-lcfa.co.th  นางดุจดาว เดชดำรงวุฒิ ผู้อำนวยการสาขา 081-9985573038-533475 36/6 หมู่ที่ หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130วันที่ขึ้นทะเบียน 30/07/2011 วันหมดอายุ 29/07/2015บริการภายนอก
50ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0050-000 ) kongsak@omicnet.comนายคงศักดิ์ สุภาสูรย์ คุณภัทรวรรณ 02-2875106 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนน ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120วันที่ขึ้นทะเบียน 29/03/2012 วันหมดอายุ 28/03/2015 
51ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0051-000 )  นางสาว นรินทรา ชวฤาชัย 02-452-0686-8081-137607230-24520570 96/47-48 หมู่ที่ หมู่ 9 ถนน ถนนพระราม แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150วันที่ขึ้นทะเบียน 19/01/2007 วันหมดอายุ 18/01/2010 
52ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0052-000) www.foodsafety-lcfa.co.th patpreda@nicaonline.comนางพัชรินทร์ ปรีดาลัมพะบุตร 074-558870 9/116 ถนน ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110วันที่ขึ้นทะเบียน 03/04/2012 วันหมดอายุ 02/04/2015บริการภายนอก
53ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0053-000) ifrmlb@ku.ac.thนางมาลัย เมืองน้อย นักวิจัยคุณเปรมรัตน์ 081-855661302-9427601-2 50 ถนน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900วันที่ขึ้นทะเบียน 19/03/2007 วันหมดอายุ 18/03/2010ไม่ระบุ
54ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0054-000 ) Nittaya.y@mama.co.thน.ส.นิตยา แย้มมีศรี 081-7157059038-480184 601 หมู่ที่ หมู่ 11 ถนน ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280วันที่ขึ้นทะเบียน 24/02/2011 วันหมดอายุ 23/02/2014บริการภายใน
55ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0055-000) Kmp_biotech@yahoo.comน.ส สโรชา จิระวัฒนพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 0-23160965-90-2316-0971 89/578 หมู่ที่ หมู่บ้านกรีนเลค ถนน ถ.บางนา-ตราด ก.ม 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540วันที่ขึ้นทะเบียน 14/09/2010 วันหมดอายุ 13/09/2013ไม่ระบุ
56ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0056-000) labss@trrsugar.com Omjai.in@chaiyo.comนางอ้อมใจ อินทร์เฉลียว 086-3226307036-359187 188 หมู่ที่ หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220วันที่ขึ้นทะเบียน 16/12/2013 วันหมดอายุ 15/12/2016 
57บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0057-000) www.intertek.com anchan.chaisang@intertek.com02-989575202-9895760 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 45 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน ถ.คลองเก้า แขวงคลองสิบ หนองจอก กทม. 10530วันที่ขึ้นทะเบียน 14/01/2013 วันหมดอายุ 13/01/2016 
58ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0058-000) tnsqc@nisshinthai.comจุรีรัตน์ เทวารัณย์ ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ 0-23240564-60-27093070 276 หมู่ที่ หมู่ 4 ถนน ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280วันที่ขึ้นทะเบียน 14/09/2010 วันหมดอายุ 13/09/2013ไม่ระบุ
59ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0059-000) www.chaveevangroup.com lab-tpg@chaveevangroup.comนางมัณฑณา ดีรักษา ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ 0857348850038-340123 209/55 หมู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230วันที่ขึ้นทะเบียน 15/12/2010 วันหมดอายุ 14/12/2013 
60ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง บางเขน ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0060-000) rdinnc@ku.ac.thนางนันทนา ชื่นอิ่ม 02-9428740 ต่อ 20802-9428748 ห้องเลขที่ 50 อาคาร ปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900วันที่ขึ้นทะเบียน 26/12/2007 วันหมดอายุ 25/12/2010 
61ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0061-000) qu-lab@pakfood.co.thคุณสุวิมล วงศ์ชมภู 034-833803-6086-3115526034-834210 เลขที่ 30 หมู่ที่ หมู่ 4 ถนน ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 17/01/2008 วันหมดอายุ 16/01/2011บริการภายใน
62ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0062-000) benya@tvothai.comคุณเบญญา บริบูรณ์วิกกัย 089-5004741034-299458 เลขที่ 81/7 หมู่ที่ หมู่ 1 ตำบลไทยาวาสอำเภอนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120วันที่ขึ้นทะเบียน 18/05/2011 วันหมดอายุ 17/05/2014บริการภายใน
63ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0063-000) Udom_ley@hotmail.comนายอุดม ปลาทอง ผู้จัดการด้านคุณภาพ 084-3356691034-378227 87/1 หมู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วันที่ขึ้นทะเบียน 14/01/2008 วันหมดอายุ 13/01/2011บริการภายใน
64ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0064-000) Amornrat.r@cpf.co.thนางสาวอมรรัตน์ เรืองแจ่ม 038-668590 200 หมู่ที่ หมู่ 1 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170วันที่ขึ้นทะเบียน 17/01/2008 วันหมดอายุ 16/01/2011ไม่ระบุ
65ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0065-000)  คุณศิริรัตน์ ศักดิ์ถาวรเลิศ ผู้จัดการคุณภาพ 038-855091-98085-8353681038-855100 99/2 หมู่ที่ หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120วันที่ขึ้นทะเบียน 17/01/2008 วันหมดอายุ 16/01/2011บริการภายใน
66ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0066-000 ) www.amarc.co.th virat@amarc.co.thคุณสุจินต์ ศรีคงศรี 02-934-0661 361,361/1-2 ถนน ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310วันที่ขึ้นทะเบียน 22/04/2011 วันหมดอายุ 21/04/2014 
67บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง xx) www.thairoyalfrozen.com rattanakarn@thairoyalfrozen.com034-423302 ต่อ 107034-429207 119/99 หมู่ที่ 1 ถนน วิเชียรโชฎก ท่าจีน เมือง สมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 24/03/2011 วันหมดอายุ 23/03/2014บริการภายใน
68ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0068-000) apinpron@kingfisher.co.thนางสาวอภิณห์พร ศรีอ่อนนวล 034-425172-3 1261 ถนน ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 03/05/2012 วันหมดอายุ 02/05/2015บริการภายใน
69ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0069-000) Narongsak_001@ yahoo.co.thนายณรงค์ศักดิ์ พันธ์อารีวัฒนา 081- 6422627087-074998902-255-8656 อาคาร อาคารวานิช อาคารวานิช 1126/1 ถนน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400วันที่ขึ้นทะเบียน 20/07/2011 วันหมดอายุ 19/07/2014 
70บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0070-000 ) kitsavat@yahoo.com024204718024201264 87 หมู่ที่ 9 ถนน พุทธมลฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210วันที่ขึ้นทะเบียน 17/10/2011 วันหมดอายุ 16/10/2014บริการภายใน
71ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0071-000 ) Chumporn@Seafresh.comนางสาวรพีพร แสงศรี 077-521321-3-077-521007 402 หมู่ที่ หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120วันที่ขึ้นทะเบียน 03/06/2008 วันหมดอายุ 02/06/2011บริการภายใน
72ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0072-000 ) patcharanun.pa@panuspoultry.co.thนางพัชรนันท์ ปานเศรษฐสิทธิ์ 081-9142191038-460090 1/1 หมู่ที่ หมู่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140วันที่ขึ้นทะเบียน 25/07/2011 วันหมดอายุ 24/07/2014บริการภายใน
73บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0073-000) http://www.centrallabthai.com A_KAWKING@hotmail.com043-247707043247703 117/4 หมู่ที่ 14 ถนน มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000วันที่ขึ้นทะเบียน 10/04/2012 วันหมดอายุ 09/04/2015บริการทั้งภายในและภายนอก
74ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0074-000) Sutida.k@cpf.co.thน.ส.สุรางคณา แก้วประภาค 089-8128217038-592313 26/3 หมู่ที่ หมู่ 7 ตำบลคลองนครเนื่อง เขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000วันที่ขึ้นทะเบียน 19/09/2011 วันหมดอายุ 18/09/2014บริการภายใน
75ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองโพลทรี จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0075-000) narongsak.p@laemthong.com narongsak_001@yahoo.co.thนายณรงรัชน์ พันธ์อารีวัฒนา 044-419651 1/10 หมู่ที่ หมู่ 8 ถนน ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170วันที่ขึ้นทะเบียน 21/03/2012 วันหมดอายุ 20/03/2015บริการภายใน
76ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0076-000 )  คุณศิริพรรณ 038-939-239089-120-2314038-717232 700/428 หมู่ที่ หมู่ 7 ตำบลตอนหัวฬอ อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี 20000วันที่ขึ้นทะเบียน 07/10/2008 วันหมดอายุ 06/10/2011บริการภายใน
77ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0077-000 ) sireethorn_K@yahoo.com02-5674933 ต่อ 18402-56770946 105 หมู่ที่ หมู่ 6 ซอยสุขี 2 ถนน บางพูน-รังสิต ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000วันที่ขึ้นทะเบียน 23/01/2012 วันหมดอายุ 22/01/2015บริการภายใน
78ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0078-000 ) patcharee@sunif.co.thน.ส.พัชรี อังกุระ 085-139844602-3855119 22/5 หมู่ที่ หมู่ 4 ถนน ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540วันที่ขึ้นทะเบียน 21/09/2011 วันหมดอายุ 20/09/2014บริการภายใน
79ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0079-000 ) patcharee@sunit.co.thน.ส.พัชรี อังกุระ น.ส.บุญกอง ศรีธรรม 085-139844602-3855119 509/1 หมู่ที่ หมู่ 9 ถนน ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110วันที่ขึ้นทะเบียน 21/09/2011 วันหมดอายุ 20/09/2014บริการภายใน
80บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0080-000 ) - monchidar@betagro.com036-638-378-9036-638-104 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 219 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน - ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 15220วันที่ขึ้นทะเบียน 16/07/2009 วันหมดอายุ 17/07/2012บริการภายนอก
81ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0081-000 ) arpaporn@twfp.co.thนส.อาภาภรณ์ เกตุแก้ว 034-391-014 ต่อ 311034-391-015 2 หมู่ที่ หมู่ 1 ถนน ถ.บางเลน-ดอนตูม ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130วันที่ขึ้นทะเบียน 01/09/2009 วันหมดอายุ 31/08/2012 
82ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0082-000) wannapas@betagro.com074-498548-51074-498555 คุณวรรนภา สิทธิวิชชาพร 275 หมู่ที่ 13 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180วันที่ขึ้นทะเบียน 03/02/2011 วันหมดอายุ 02/02/2014บริการทั้งภายในและภายนอก
83ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0083-000)  022187653-4022187653 ชั้นที่ 16 อาคาร มหามกุฏ ถนน พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันที่ขึ้นทะเบียน 08/02/2011 วันหมดอายุ 07/02/2014บริการทั้งภายในและภายนอก
84บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0084-000) www.cpram.co.th nisakornnac@cpram.co.th02-5991015-9 ต่อ 83402-9762265 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 177 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140วันที่ขึ้นทะเบียน 16/02/2011 วันหมดอายุ 15/02/2014บริการภายใน
85ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0085-000) www.pakfood.co.th suwimonw@pakfood.co.th034-833803-6034-861167 85 หมู่ที่ 4 นาดี เมือง สมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 03/06/2011 วันหมดอายุ 02/06/2014บริการภายใน
86บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0086-000) www.cpf.co.th saksit.su@cpf.co.th034839597-8 ต่อ 240034845467 ห้องเลขที่ 82/12-14 หมู่ที่ 4 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 02/08/2011 วันหมดอายุ 01/08/2014บริการภายใน
87บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0087-000) http://www.princessfoods.co.th/ qa_pcfoods@hotmail.com053372901053372908 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 199 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนน เชียงใหม่ - ฝาง ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180วันที่ขึ้นทะเบียน 28/02/2012 วันหมดอายุ 27/02/2015บริการภายใน
88ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0088-000) www.iqs.mju.ac.th  053-873842053-873843 ชั้นที่ 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 63 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน เชียงใหม่ - แม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290วันที่ขึ้นทะเบียน 28/02/2012 วันหมดอายุ 27/02/2015บริการทั้งภายในและภายนอก
89บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0089-000) www.nutrix.co.th pennapa@nutrix.co.th038-593-116-8038-593-119 32/1 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนน สุวินทวงศ์ คลองนครเนื่องเขต เมือง ฉะเชิงเทรา 24000วันที่ขึ้นทะเบียน 23/05/2012 วันหมดอายุ 22/05/2015 
90ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0090-000) - yuwanita.s@primaham-g01.com037481049037481050 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 392 หมู่ที่ 7 ซอยนิคมอุตสาหกรรม 304 ถนน ปาร์ค 7 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140วันที่ขึ้นทะเบียน 03/12/2012 วันหมดอายุ 16/07/2015 
91ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0091-000)  02-2947485 ต่อ 242202-2947484 57, 59, 61 ซอยซอย 10 ถนน เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา 90110วันที่ขึ้นทะเบียน 16/08/2012 วันหมดอายุ 15/08/2015 
92บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0092-000) www.gfn.co.th qa-laboratory@gfn.co.th038-932900 ต่อ 8268038-932983 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 77 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน - ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 20190วันที่ขึ้นทะเบียน 07/12/2012 วันหมดอายุ 06/12/2015 
93ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0093-000) walaikarn.sup@cpf.co.th074587568074587567 79 หมู่ที่ 10 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140วันที่ขึ้นทะเบียน 11/02/2013 วันหมดอายุ 10/02/2016 
94ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0094-000) www.tistr.or.th paramee@tistr.or.th0 2577 90000 2577 9009 อาคาร Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) 35 หมู่ที่ 3 ซอยเทคโนธานี ถนน เลียบคลองห้า คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120วันที่ขึ้นทะเบียน 19/03/2013 วันหมดอายุ 18/03/2016 
95ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0095-000) http://www.tistr.or.th/ vilaval@tistr.or.th05-3231672-80 ต่อ 22102-323-1905 อาคาร ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนน สุขุมวิท บางปู เมือง สมุทรปราการ 10280วันที่ขึ้นทะเบียน 19/03/2013 วันหมดอายุ 18/03/2016 
96บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง 07-29-9999-0096-000) manthana.phaengphol@intertek.com02-5120461025120462 5/1 ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900วันที่ขึ้นทะเบียน 04/04/2013 วันหมดอายุ 03/04/2016 
97บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0097-000)  023184862023186083 ชั้นที่ 18 อาคาร ธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ 2445/36-38 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320วันที่ขึ้นทะเบียน 10/01/2014 วันหมดอายุ 09/01/2017 
98บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0098-000 )  0-3663-8651-600-3663-8649-50 217 หมู่ที่ 1 ถนน เขาสูง-แก่งคอย ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 15220วันที่ขึ้นทะเบียน 18/04/2014 วันหมดอายุ 17/04/2017 
99บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0099-000 ) qa-pak6@pakfood.co.th qa-pak6@pakfood.co.th034-834483 ต่อ 561034-864174 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - อาคาร - 57/4 หมู่ที่ หมู่ 4 ซอยซอยสินชัย ถนน ถ.เอกชัย - อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000วันที่ขึ้นทะเบียน 24/07/2014 วันหมดอายุ 23/07/2017 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง