สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ค้นหาห้องปฏิบัติการ - ความสามารถทดสอบ

Drag a column header and drop it here to group by that column
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Total Phosphate (Total P2O5)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Total Phosphate (Total P2O5)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด erobic Plate Count (APC)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด ibrio parahaemolyticus Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        beta-Hexachlorocyclohexane
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด Peroxide value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด Peroxide value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) Organochlorine pesticide residues
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        Aldrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        Dieldrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        cis-Chlordane
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        trans-Chlordane
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        oxy-Chlordane
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        Endrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        Heptachlor
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        Heptachlor epoxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        Hexachlorobenzene (HCB)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        alpha-Hexachlorocyclohexane
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) amma-Hexachlorocyclohexane (Lindane)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        p, p’ – DDE
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        p, p’ – DDD
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        p, p’ – DDT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)        o, p’ DDT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) LOD : 0.008 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) Total aerobic plate count Escherichia coli Coliforms bacteria Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Clostridium perfringens Salmonella spp. Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab (1) เชื้อไวรัส White Spot Syndrome Virus, WSSV(ตัวแดงดวงขาว) Yellow – Head Virus, YHV (หัวเหลือง) Hepatopancreatic Parvo Virus, HPV (ขี้ขาว) Monobacuio Virus, MBV (แคระแกร็น)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab เชื้อไวรัส Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus, IHHNV Taura Syndrome Virus, TSV
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab เชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab ริคเค็ทเซีย (Rickettsia) Ehrlichia canis
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab พยาธิตัวกลม (Nematode) Dirofilaria immitis
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab เชื้อโปรโตซัว (Protozoa) Hepatozoon canis
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab เชื้อโปรโตซัว (Protozoa) Babesia canis
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ยกเลิก Lab เชื้อโปรโตซัว (Protozoa) Babesia gibsoni
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด Yeasts & Moulds M MPN coliform and E.coli Food Poisoning bacteria S. aureus Salmonellae C. perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด oliform Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด almonella spp
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Listeria spp. Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด Histamine 0.6 20.0 mg/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Coliforms, Fecal Coliforms, E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) itrofurans AOZ (Furazolidone) AHD (Nitrofurantoin) SEM (Nitrofurazone) AMOZ(Furaltadone)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) yes Para red Sudan I Sudan II Sudan III Sudan IV
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) otal Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) otal Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) nergy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) esticide group : Organochlorine Total DDT Dieldrin & Aldrin Heptachlor & Heptachlor Epoxide HCB alpha – BHC beta – BHC gamma – BHC (Lindane) Total Chlordane Endrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Coliforms, Fecal Coliforms, E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) % NaCl (W/W)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) % NaCl (W/W)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) yes Para red Sudan I Sudan II Sudan III Sudan IV
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) oliforms count and E.coli count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) etection of Listeria spp. And Identification of Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) easts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) nterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) oliforms (MPN)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) rotein (crude) (Enumeration)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) at (Crude)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) sh
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Total plate count ,MPN Coliforms ,MPN E. coli,Salmonella spp. Staphylococcus aureus ,Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Enterococcus spp,Listeria monocytogenes,Clostridium perfringens
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Bacillus cereus,Yeast & Mold
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร Chloramphenicol
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร Salmonella spp.
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร Salmonella spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Enterococci spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Elements (Aluminium, Boron, Silver)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Elements (Barium, Calcium, Potassium, Magnesium, Sodium)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Elements (Cadmium, Chromium, Copper, Iron, Mangnese, Nickel, Lead, Zinc)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Element (Mercury)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Total Viable Count at 22 oC and 36 oC
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Salmonella spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Campylobacter spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Salmonella spp.
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Enterococcus
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Vibrio parahaemolyticus
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Elements (Antimony, Arsenic, Selenium)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Total Vaible count (TVC) at 35 oC
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Coliforms, Escherichia coli
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Element (Arsenic)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Element (Tin)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Total Viable Count at 35 oC
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Coliforms
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Escherichia coli
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Staphylococcus aureus
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Yeasts and Molds
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Coliforms ,Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Crude Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Mercury
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Arsenic
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Mercury
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Chlorine as Sodium Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Sodium, Potassium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Calcium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด GMOs : Screening CaMV 35S Promoter and NOS terminator
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Food Allergen : Peanut
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Albendazole,Chlorpromazine,Chlortetracycline,Danofloxacin,Dimetridazole,Enrofloxacin,Flubendazole,Metronidazole,Oxolinic acid, Oxytetracycline, Ronidazole, Sulfadimethoxine,Sulfamerazine, Tetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Atrazine,Ametryn,Metalaxyl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Carbaryl, Carbofuran,Fenobucarb (BPMC),Methomyl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Enumeration of  -glucuronidase-positive Escherichia coli at 44 C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Enumeration of coagulase-positive staphylococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Total sugar as invert
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Reducing sugar (Invert Sugar)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Polarisation
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Colour
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Polarisation
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Colour
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด pH
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด pH
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Phosphorus,Phosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Phosphorus,Phosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Total Dietary Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Crude fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Total Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Calories,Calories from fat,Total carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Total Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Free Fatty Acid,Acid Value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Peroxide Value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Saturated fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Vitamin B1, Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Mancozeb,Maneb,Propineb,Zineb
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Captan, o,p’-DDT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Diquat,Paraquat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด 2,4-D, Bromacil,Thiophanate-methyl,Carbendazim,Diuron
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Aflatoxin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Beta-agonists
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Tecnazene,alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta-BHC, Benoxacor,Heptachlor,Aldrin,Bromophos-methyl,Heptachlor-epoxide,Chlordane-trans,Chlordane-cis,Dieldrin,Endrin,Endrin ketone ,Bifenox,Pentoxazone,Dichlormid,Etridiazole,Trifluralin,HCB ,Quintozene
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Alachlor ,Fthalide,Fipronil,Bromophos-ethyl,Endosulfan-alpha ,p,p-DDE,Thifluzamide,Bupirimate ,Chlorfenapyr ,Endosulfan-beta , p,p-DDD ,Endosulfan sulphate,p,p-DDT,Mefenpyr-diethyl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Ammelide,Ammeline,Cyanuric acid,Melamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Moisture % by weight
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Aldicarbm,Bendiocarb,Carbaryl,Fenobucarb,Isoprocarb,Methiocarb,Oxamyl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Aflatoxin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Cadmium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Total plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Yeasts and moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Aerobic Plate Count at 30 C
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Malachite green,Leucomalachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด 3-Amino-2-oxazolidinone. (AOZ), 3-Amino-5-morpholinomethyl, 2- oxazolidinone (AMOZ),1-Aminohydantoin (AHD),Semicabazide (SEM)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Lead, Cadmium,Copper,Iron,Zinc
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Mevinphos,Methacrifos,Ethoprophos,Phorate,Diazinon,Terbufos,Disulfoton,Dichlorfenthion,Monocrotophos ,Cyanophos,Dimethoate ,Chlorpyrifos ,Parathion-methyl ,Fenthion ,(E)-Dimethylvinphos ,(Z)-Chlorfenvinphos,Phenthoate,Prothiophos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Tetrachlorvinphos,Methidathion,Fenamiphos,Pyridafenthion,Dichlorvos,Methamidophos,Acephate,Demeton-S-methyl,Omethoate,Propetamphos,Iprobenfos,Chlorpyrifos-methyl,Pirimiphos-methyl,Malathion,Fenitrothion,Parathion,Quinalphos,Profenofos,Butamifos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Mephospholan,Isoxathion,Sulprofos,Triazophos,Piperophos,Phosmet,Phosalone,Chlorethoxyphos,Cadusaphos,Thiometon,Dicrotophos,Fonofos ,Dioxathion,Isazofos ,Pirimioxyphos ,Phosphamidon (I+II) ,Fenchlorfos,Tolclofos-Methyl,Pirimiphos-Ethyl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Isofenfos-Methyl ,Isofenphos,Isocarbofos,Fosthiazate (I+II),Tribufos, Ethion, Carbophenothion, Fensulfothion, Cyanofenphos,Famphur, EPN,Anilofos, Pyrazophos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Bromopropylate ,Fenamidone ,Clomeprop,Chloroneb ,Ethafluralin ,Benfluralin ,Acetochlor,Vinclozolin,Dicofol ,Thiazopyr,Chlorthal-dimethyl ,Flufenacet ,Chlobenside,Butachlor ,Chlorfenson ,Myclobutanil,Azaconazole,Norflurazon ,Tetradifon,Fenpropathrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Polarisation 95.00 to 100.00 Z
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Colour Greater than 250 ICUMSA units7.0
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Polarisation 95.00 to 100.00 Z
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Moisture % by weight
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Colour not exceeding 50 ICUMSA units
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Bifenthrin ,Cyhalothrin-lamda-I ,Cyhalothrin-lamda-II ,Permethrin-cis ,Permethrin-trans,Cyfluthrin (sum) ,Cypermethrin (sum) ,Fenvalerate (I+II) ,Deltamethrin (I+II)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Colour up to 600 ICUMSA units7.0
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Conductivity ash % by weight
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Reducing sugars % by weight
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Total reducing sugars (as invert sugar) % weight by volume
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด Refractometric dry substance % RDS (Brix)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด pH 4.00 to 10.00
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Staphylococus aureus
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Enterococci
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) % NaCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Organochlorine pesticide residues
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Nitrofuran metabolites (AOZ, AMOZ, SEM and AHD)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Heterotrophic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Coliform and E.coli
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร GMO (Qualitative) - 35 S promoter - NOS terminator
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร GMO (Qualitative) - 35 S promoter - NOS terminator
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ Bound residues ,Total residues,
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ Oxolinic acid, Flumequine, Nalidixic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ Malachite green and Leucomalachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ Sulfamerazine, Sulfamonomethoxine, Sulfapyridine, Sulfaquinoxaline Sulfadiazine,Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfadimethoxine, Trimethoprim, Sulfathiazole , Sulfadoxin, Sulfisoxazole, Sulfamethoxypyridazine, Sulfachloropyridazine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ Enoxacin,Norfloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin, Ciprofloxacin, Lomefloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin, Orbifloxacin, Sarafloxacin, Sparafloxacin, Difloxacin, Pefloxacin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ oxytetracycline, tetracycline,chlortetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Coliforms and E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Hexa chlorobenzene , alpha-BHC , gamma-BHC, beta-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide, oxy-chlordane, trans-chlordane, cis-chlordane, pp’- DDE, Dieldrin, Endrin, op’- DDT, pp’- DDD, pp’- DDT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Penicillin G, Sulfamethazine, Streptomycin, Erythromycin, Oxytetracycline, Ciprofloxacin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Free Fatty Acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Peroxide Value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Salt as Sodium Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Coliforms & E. Coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Enterococci (Faecal Streptococcus)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Energy and total from fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Mercury
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Arsenic
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fatty acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Dietary Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B1
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Energy and total from fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Solids, Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Energy and total from fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B1
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) MPN Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fatty acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Dietary Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Dietary Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Energy and total from fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Dietary Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B1
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Aerobic plate count Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Aerobic plate count Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Yeast and Mould
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Yeast and Mould
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Enterococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Enterococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Pesticide residues :Hexachlorobenzene Alpha-BHC Gramma-BHC Beta-BHCOxy-chlordane Trans-chlordane Cis-chlordane Heptachlor Heptachlor epoxide Dieldrin Aldrin Endrin p,p’-DDE o,p’-DDT p,p’-DDD p,p’-DDT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Coliforms Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Enterococci spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Faecal Streptococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Enterococci spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Listeria spp. Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Coliforms Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Yeasts & Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Faecal Streptococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Listeria spp. Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Staphylococcal Enterotoxins
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Yeasts & Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด Yeasts & Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Hardness
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Nitrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Cyanide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Fluoride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Total Solid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Aluminium (Al), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Copper (Cu)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Chromium (Cr), Iron (Fe) ,Lead (Pb) ,Manganese (Mn), Silver (Ag) ,Zinc (Zn), Arsenic (As), Selenium (Se), Nickel (Ni), Antimony (Sb), Berylium (Be)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Bacillus spp. (cfu/g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Lactic acid bacteria (cfu / g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Yeasts and Moulds (cfu / g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Presumptive E. coli (MPN / g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Salmonella spp. Detected or not detected
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Coliforms (MPN / g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Total plate count (cfu / g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Enterococcus spp. (cfu/g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Bacillus spp. (cfu/ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Lactic acid bacteria (cfu / ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Yeasts and Moulds (cfu / ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Presumptive E. coli (MPN / ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Salmonella spp.Detected or not detected
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Coliforms (MPN / ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Total plate count (cfu / ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Enterococcus spp. (cfu/g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Salmonella spp.Detected or not detected
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Coliforms (MPN / 100 ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค E. Coli (MPN / 100 ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค Total plate count (cfu / ml)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Coliforms / Fecal Coliforms / E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Histamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Total Phosphorus (as P2O5)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Sulphur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Sorbic acid & Benzoic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Vitamin C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Total Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Pesticide residues 3 groups : Organochlorine, Pyrethroids
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Organophosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Pesticide residues 3 groups :
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Organochlorine, Pyrethroids
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Organophosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Pesticide residues 3 groups :
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Organochlorine ,Pyrethroids
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Organophosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Nitrofuran metabolites
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Malachite green & Leucomalachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Fluoroquinolones, Ciprofloxacin, Dinofloxacin ,Danofloxacin, Enrofloxacin, Norfloxacin, Sarafloxacin, Quinolones, Flumequine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Tetracycline group
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Total plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS)
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Aerobic Plate Count
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Coliforms / Escherichia coli /Fecal Coliforms (MPN)
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Salmonella spp.
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Staphylococcus aureus
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Vibrio cholerae
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Vibrio parahaemolyitcus
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Listeria monocytogenes
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Yeasts and Molds
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Bacillus cereus
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Clostridium perfringens
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Clostridium perfringens
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Staphylococcus aureus
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Bacillus cereus
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Clostridium perfringens
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) TPC
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Aluminium (Al), Barium (Ba),Cadmium (Cd), Copper (Cu), Chromium (Cr)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Silver (Ag), Zinc (Zn), Arsenic (As), Selenium (Se), Nickel (Ni), Antimony (Sb), Berylium (Be), Tin (Sn)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Escherichia coli, Total Coliforms,Fecal Coliforms
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Cadmium
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Copper
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Organophosphorus Pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด Salmonella spp. Group A,Group B,Group C,Group D,Group E,Group F,Group G
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด Pesticide Residues ; Organochlorine Group HCB,Alpha-BHC,Gamma-BHC,Beta-BHC,Heptachlor,cis-Heptachlor epoxide,Aldrin,Dieldrin,Endrin ,Oxy-chlordane,Cis-chlordane ,Trans- chlordane,op’-DDT ,pp’-DDE,pp’-DDD,pp’-DDT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด Salmonella spp. Group A,Group B,Group C,Group D,Group E,Group F,Group G
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด HCB,Alpha-BHC,Gamma-BHC,Beta-BHC,Heptachlor,cis-Heptachlor epoxide,Aldrin,Dieldrin,Endrin ,Oxy-chlordane,Cis-chlordane ,Trans- chlordane,op’-DDT ,pp’-DDE,pp’-DDD,pp’-DDT
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Chloramphenicol
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Aerobic Plate Count
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Urease activity
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Crude fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Enterococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Salmonella spp.
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Coliforms
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Escherichia coli, Coliforms and Fecal Coliforms
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Chloramphenicol
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Lead
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Aquatic animals tissue
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Oxolinic acid
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น Synthetic Color
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด Listeria spp./ Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด Coliform bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด Chloramphenicol
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Salmonella spp.
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Vibrio parahaemolyticus
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Vibrio cholerae
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Coliforms & Escherichia coli
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Oil
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Enterococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Clostridium perfringenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) MPN E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Yeast and Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Yeast and Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Coliform Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Coliform Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Yeast & Mould
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) MPN Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Yeast and Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Coliform Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Yeast and Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Coliform Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Yeast & Mould
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Enterococci and Group ,Faecal Streptococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(บางนา) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) TPC
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Feacal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) MPN Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) MPN Feacal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Flat Sour Mesophile
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Flat Sour Thermophile
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Thermophile Anaerobes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Mesophile Anaerobes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Putrefactive Anaerobes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) Sulfide Spoilage
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Coliforms / E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Coliforms Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter jejuni
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Enterococci spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Campylobacter coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) E.coli O157
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Penicillin,Sulfamethazine,Streptomycin,Erythromycin,Oxytetracycline,Ciprofloxacin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Total Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) % NaCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sulfadiazine,Sulfamethazine(sulfadimidine),Sulfaquinoxaline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sulfadiazine,Sulfamonomethoxine,Sulfamethazine (sulfadimidine),Sulfapyridine,Sulfamerazine,Sulfamethoxazole,Sulfaquinoxaline,Sulfadimethoxine,Trimethoprim
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Chlortetracycline,Oxytetracycline,Tetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Nitrofuran metabolite(Bound residue and Total Residues)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Nitrofurans Metabolite [5-morpholinomethyl-3-amino-oxazolidinone (AMOZ), 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ),1-aminohydantoin (AHD),Semicarbazide (SEM)]
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Enoxacin,Norfloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin, Ciprofloxacin, Lomefloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin, Orbifloxacin , Sarafloxacin , Sparafloxacin, Difloxacin, Pefloxacin,Oxolinic acid, Flumequine,Nalidixic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Copper (Cu),Tin (Sn),Lead (Pb),Cadmium (Cd),Zinc (Zn)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sorbic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Benzoic acid,Sorbic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Aflatoxin B1, B2, G1, G2 and Total Aflatoxin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Total Aflatoxin (B1, B2, G1, and G2)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Total Volatile Bases Nitrogen (TVBN)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Trans Fatty Acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Crude Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Dietary fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B1
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) Total Energy and total from fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Calories / Energy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein (Nitrogen)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein (Nitrogen)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein (Nitrogen)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Total Hardness
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Total Hardness
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Coliforms MPN/g, MPN/ml
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens cfu/g, cfu/ml Detected or not detected
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp. Detected or not detected
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Vibrio cholerae Detected or not detected
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Vibrio parahaemolyticus Detected or not detected
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Enterococci Detected or not detected
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Roundup Ready soybeans Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground Roundup ReadyTM soyabean)
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด RMoisture 8 g/100 g to 14 g/100 g
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด CaMV 35S promoter Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground Roundup ReadyTM soyabean)
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด NOS terminator Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of.ground . Roundup ReadyTM soyabean)
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด CaMV 35S promoter Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground Roundup ReadyTM soyabean)
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด NOS terminator Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of ground . Roundup ReadyTM soyabean)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Coliforms / E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Fecal streptococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา MPN Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Clostridium botulinum
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Flat Sour Mesophile, Flat Sour Thermophile
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Flat Sour Mesophile, Flat Sour Thermophile, Incubation Test
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Legionella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Sodium (Na), Calcium (Ca)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด B6
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร Ash
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร Moisture
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร Listeria monocytogenes
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร Sulphur dioxide (SO2)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร Sodium Chloride (NaCl)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Listeria monocytogenes
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Clostridium perfringens
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Salmonella spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Elements (Cadmium, Copper, Lead, Zinc)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Element (Mercury)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Malachite green, Leucomalachite green
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Nitrofuran Metabolites (Bound Residues) 1. AHD (1-aminohydantoin) 2. SEM (semicarbazide) 3. AOZ (3-amino-2- oxazolidinone) 4. AMOZ (3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Chloramphenicol
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Beta-agonist
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Quantitative Analysis of Preservatives (Benzoic acid, Sorbic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Salmonella spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park) Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) Antibody Test
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาScience Park)  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด protein 2.0 g/100 g to 87.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด Fat 0.5 g/100 g to 22.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด Ash 0.3 g/100 g to 51.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด Sodium Chloride 0.16 g/100 g to 4.5 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด Phosphorus 0.16 g/100 g to 9.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด Calcium 0.30 g/100 g to 18.5 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด Moisture 3.0 g/100 g to 13.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Total Plate Count และ Coliforms ในน้ำ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B1
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด alpha-BHC, beta-BHC,gamma-BHC,delta- BHC,Heptachlor epoxide,gamma-Chlordane, Endosulfan I, alpha-Chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Heptachlor, Aldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde ,Endosulfan sulfate, p, p’-DDT,Endrin ketone, Methoxychlor
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด o, p’-DDT,Dicofol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Total Dietary Fiber,Cholesterol,Total Sugar,Carbohydrate and energy,Saturated fatty acid,Water activity,Coliform
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด methyl,Chlorpyriphos,Phorate,Diazinon,Disulfoton,Parathion ethyl,Pirimiphos ethyl,Mevinphos ,Parathion methyl,Fenitrothion Malathion,Ethion,Methamidophos,Chlorpyriphos methyl,Prothiophos,Dimethoate,Chlorfevinphos,Etrimphos,Triazophos,EPN,Phosalone
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Azinphos ethyl,Dichlorvos,Dicrotophos,Monocrotophos,Phosphamidon,Omethoate,Azinphos methyl,Acephate,Profenophos,Permethrin,Cyfluthrin,Cypermethrin,Fenvalerate,Deltamethrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta- BHC,Heptachlor epoxide,gamma-Chlordane,Endosulfan I,alpha-Chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Heptachlor,Aldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde,Endosulfan sulfate,p, p’-DDT,Endrin ketone, Methoxychlor
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Pirimiphosmethyl,Chlorpyriphos,Phorate,Diazinon,Disulfoton,Parathion ethyl,Pirimiphos ethyl, Mevinphos,Parathion methyl,Fenitrothion,Malathion,Ethion,Methamidophos,Chlorpyriphos-methyl,Prothiophos,Dimethoate,Chlorfevinphos,Etrimphos,Triazophos,EPN
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Phosalone,Azinphos ethyl,Dichlorvos,Dicrotophos,Monocotophos,Phosphamidon ,Omethoate, Azinphos methyl ,Acephate,Profenophos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta-BHC,Heptachlor, Aldrin,Heptachlor epoxide,Gamma-chlordane,Endosulfan I,Alpha-chlordane,p, p’-DDE,Dieldrin,Endrin,Endosulfan II,p, p’-DDD,Endrin aldehyde,Endosulfan sulfate,p, p’-DDT,Endrin ketone,Methoxychlor
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด o,p’-DDT,Dicofol,Permethrin,Cyfluthrin,Cypermethrin,Fenvalerate ,Deltamethrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Propargite,Spirodiclofen,Tetradifon,Carbofuran,Fenothiocarb,Isoprocarb,Propoxur,Chlorfenapyr,Tebufenpyrad,Fipronil,Pyridaben, Acetochlor,Alachlor,Ametryn,Anilofos,Atrazine, Bifenox, Bromacil, Butachlor, Clomazone,Cyanazine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Pyro-phosphate,Tri-phosphate,Trimeta-phosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Erythromycin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Quinolone groups and Fluoroquinolone groups
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Cyanuric Acid,Melamine and derivatives
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด B,Al,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Sn,Sb,Ba,Au,Hg,Pb,Bi,Mg,K,Ca,Na,S,P,Si,V,Tl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Legionella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Coliforms,Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Cyhalofop – butyl,Diclofop – methyl,Diflufenican,Dimethenamid,Diphenamid,Ethalfluralin,Ethofumesate,Fenoxaprop-P-ethyl,Flamprop-m-isopropyl,Flumioxazin,Hexazinone,Imazamethabenz-methyl,Isoxadifen- ethyl,Lenacil,Mefenpyr-diethyl,Metolachlor,Norflurazon
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Oxadiazon,Oxyfluorfen,Pendimethalin,Piperophos,Pretilachlor,Propanil,Propazine,Simetryn, Terbacil, Thenylchlor, Thiobencarb (Benthiocarb), Tri-allate, Aldrin, alpha-BHC, alpha-Chlordane, beta-BHC, delta-BHC, Dicofol, Dieldrin, Endosulfan I
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Endosulfan II , Endosulfan sulphate, Endrin,Endrin ketone,gamma-BHC,gamma-Chlordane,HCB, Heptachlor , Heptachlor epoxide, Methoxychlor, Total DDT, Acephate,Azinphos ethyl,Azinphos methyl,Bromophos-ethyl,Bromophos-methyl,Chlorfenvinphos,Chlorpyriphos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Chlorpyriphos methyl,Demeton-s-methyl,Diazinon,Dichlorvos, Dicrotophos ,Dimethoate,Dimethylvinphos,Disulfoton, EPN,Ethion,Ethoprophos,Etrimphos,Fenitrothion,Fensulfothion,Fenthion
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Mevinphos, Monocrotophos, Omethoate , Parathion, Parathion methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Primiphos ethyl , Primiphos methyl, Profenophos, Prothiophos, Quinalphos, Triazophos, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin-lambda
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Etoxazole,Methoprene,Paclobutrazol, Prohydrojasmon , Pyriproxyfen, Tribufos, Benalaxyl,Bitertanol,Carboxin,Cyproconazole,Diclocymet,Dicloran,Difenoconazole, Edifenphos,Fenamindone,Fenbuconazole, Fenoxanil,Fenpropimorph,Fludioxonil
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Arsenic (As)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Aldicarb,Bendiocarb,Carbaryl,Baycarb (BPMC),Isoprocarb,Oxamyl,Methiocarb,Methomyl,Metocarb,Baygon,Carbofuran
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Manganese, Zinc,Copper,Silver,Cadmium,Chromium,Barium,Arsenic,Aluminium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Bendiocarb,Carbaryl ,Baycarb (BPMC) ,Isoprocarb,Methiocarb,Methomyl ,Metocarb,Baygon,Carbofuran,Oxamyl,Oxamyl – oxime, Aldicarb, Aldicarb – sulfone,Aldicarb – sulfoxide, Carbofuran – 3 – Hydroxy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Fluquinconazole,Flusilazole,Flutriafol,Hexaconazole,Imibenconazole, Iprobenfos, Kresoxim-methyl,Mepronil,Metalaxyl, Myclobutanil, Nitrothal-isopropyl, Procymidone, Propiconazole, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyroquilon , Quintozene, Simazine, Spiroxamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Tebuconazole, Tetraconazole, Tolclofos-methyl, Trifluralin, Triadimefon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Uniconazole-P, Zoxamide,Isoprothiolane
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, Delta-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide, Gamma-Chlordane,Endosulfan I , alpha-chlordane ,p,p’-DDE,dieldrin, Endrin, Endosulfan II, p.p’-DDD,Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, p.p’-DDT, Endrin ketone
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Methoxychlor, o,p’-DDT, dicofol, Oxy chlordane,Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate, Permethrin, Bifenthrin, Lambda-cyhalothrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Cypermethrin,Deltamethrin, Etofenprox, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythrinate, Halfenprox, Permethrin, Phenothrin, Tefluthrin, Tua-Fluvalinate, Buprofezin, Acetamiprid, Chlorfenapyr, Tolfenpyrad,Fipronil,Isofenphos,Isoprothiolane,Pyridaben
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Salt (as NaCl)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Total phosphorus,Phosphorus pentaoxide (P2O5),Phosphate (PO4)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Malachite green,Leucomalachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sulphur Dioxide (SO2)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sulphite, Sulphur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด BHA,Propyl gallate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Histamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Crude Fat and Oil
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin E
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Iodine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Carbohydrate and Calories
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Calcium (Ca),Magnesium (Mg),Potassium (K),Sodium (Na),Manganese (Mn),Zinc (Zn),Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Allure Red, Brilliant Blue FCF, Carmoisine or Azorubin,Erythrosine, Indigo Carmine, Ponceau 4R, Sunset yellow, Tartrazine, Quinoline Yellow, Fast green, Patent Blue V
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sucrose, Fructose,Glucose,Maltose,Lactose
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sucrose , Fructose, Glucose, Maltose, Lactose
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sucrose , Fructose, Glucose, Maltose, Lactose
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Trifluralin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Crude Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sand
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Total fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Saturated fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Total Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sodium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B1 (Thiamin)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B2 (Riboflavin)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Calcium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Iron
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Arsenic (As)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B12
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Available carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Saturated fat,Unsaturated fat,Mono-unsaturated fat,Poly-unsaturated fat ,Trans fatOmega 3, 6, 9,Total fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด pH
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Beta-carotene and Vitamin A as retinol (calculated from Beta-carotene)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Sudan I,Sudan II,Sudan III,Sudan IV,Para red,Rhodamine B,Sudan Red 7B
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Melamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Biotin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B1 (Thiamine)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B2 (Riboflavin)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Melamine,Cyanuric acid,Ammeline,Ammelide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B5 (Pantothenic acid)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin B6(Pyridoxine)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin D2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin D3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Crude Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Beta-carotene and Vitamin A as retinol (calculated from Beta-carotene)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Azorubin,Fast Green, Quinoline Yellow, Patent Blue V, Erythrosine, Sunset Yellow FCF, Ponceau 4R, Tartrazine, Brilliant Blue FCF
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Petrifilm E.coli /Coliforms Count Plate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Campylobactor spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp. / Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Vibro parahaemolyticus ,Vibro cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด pH
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Total Hardness
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Niacin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Aerobic Plate Count(Total Plate Count)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด E.coli 0157 : H7
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Enterococci / Faecal streptococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Total Solid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Lead (Pb)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Nitrate - Nitrogen (NO¬3--N)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Chloride (Cl)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 35S-promoter,EPSPS/NOS
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 35S- promoter,NOS-terminator
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Flat sour producing mesophilic,Flat sour producing thermophilic bacteria,Yeast and Molds,Incubation test,Total plate count, Coliforms,Aciduric thermophilic spoilage bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Flat sour producing mesophilic ,Flat sour producing thermophilic ,Thermophilic aerobic bacteria ,Incubation test,Total plate count,Coliforms,Putrefactive anaerobes,sulfide spoilage,Streptococcus spp.,S. aurues,Samonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Flat sour producing mesophilic ,Flat sour producing thermophilic,Yeast and Molds, Incubation test,Mesophilic aerobic bacteria,Thermophilic aerobic bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Flat sour producing mesophilic bacteria,Flat sour producing thermophilic bacteria,thermophilic anaerobic bacteria,Incubation test,Mesophilic aerobic bacteria,Thermophilic aerobic bacteria,Mesophilic anaerobic bacteria,Sulfide spoilage
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด Fat 6 g/100 g to 18 g/100 g
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Yeasts & Molds
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Coliforms
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด E.coli
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp.
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Aerobic Plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Fatty acid composition
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Sulphur dioxide (10-1000 mg/g)
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Ash
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Protein
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Fat
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Cholesterol
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Lactose
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Vitamin A , E
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Escherichia coli(MPN)
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Taurine
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Chloride
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Aerobic Plate Count
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Chloride
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Coliforms (MPN)
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Escherichia coli (MPN)
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Coliforms
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด E.coli
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Yeasts & Molds
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp.
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Enterococci
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp.
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Enterococci
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด  
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Moisture and Total solids
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein (Nitrogen)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Total Dietary Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fe, Ca, Na
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Calories / Energy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Calories / Energy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Sugar (Reducing sugar as invert, Total sugar as invert, Sucrose, Total sugar)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Calories / Energy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Calories / Energy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Total Hardness
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Cadmium, Nikel,Copper,Manganese,Iron ,Zinc,Lead
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Total Hardness
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด Cadmium,Nikel,Copper,Manganese,Iron,Zinc
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Energy (Nutrition Group 1)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) NaCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Nitrogen / Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) NaCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Energy (Nutrition Group 1)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Fat (Total Fat)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) NaCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Energy (Nutrition Group 1)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Fat (Total Fat)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) NaCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Nitrogen / Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Fat (Total Fat)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Nitrogen / Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) eBacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Organochlorine Pesticides - Aldrin - Dieldrin - Endrin - Cis - Chlordane - Trans - Chlordane - Oxychlordane - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Hexachlorobenzene
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Yeasts & Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Pesticides residue : Organochlorine group - Total DDT - Aldrin - Dieldrin - Endrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด Pesticides residue : Organochlorine group - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Chlordane - HCB - alpha-BHC - beta-BHC - gamma-BHC
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Total Viable Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) - Coliforms - E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Enterococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Fecal coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Yeasts & Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Malachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Nitrofurans (Total Residue) - 3-amino-5-morpholinomethyl- 2-oxazolidinone (AMOZ) - 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) - 1-aminohydantoin (AHD) - Semicarbazide (SEM)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Sulphur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Sulphur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) NaCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Yellow head virus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) White spot syndrome virus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Nitrogen / Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) - Alpha Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Beta Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Gamma Hexachlorocyclohexane ( -HCH) - P,P’ - DDE - P,P’ - DDD - O,P’ - DDT - P,P’ - DDT - LOD : 0.003 mg/kg - LOQ : 0.01 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Total Viable Count
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Lead 0.50 mg/kg to 10 mg/kg
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Cadmium 0.10 mg/kg to 10 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Vibrio spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Quinolone and Fluoroquinolones group
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) - Fecal coliforms - Coliforms - E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) Salmomella spp.
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Arsenic 0.04 mg/kg to 10 mg/kg
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Presumptive Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp. Detected or not detected
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Aerobic plate count cfu/g, cfu/ml
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด E. coli MPN/g, MPN/ml
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus cfu/g, cfu/ml
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Yeast and Mold count cfu/g, cfu/ml
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes Detected or not detected
บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Detection of porcine DNA Detected or not detected (LOD = 0.1% at 100 ng of.sample)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Coliforms, Fecal Coliforms & E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Total Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Energy / Calories (Total)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Oxytetracycline,Tetracycline,Chlortetracycline,Doxycycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Vibrio spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Total Viable Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Sodium chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Sulphur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, O,P-DDT, P,P-DDD, P,P-DDE, P,P-DDT, HCB, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Cypermethrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus and Coagulase - positive staphylococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Benzoic acid and Sorbic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Sulfur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Organophosphate,Organochlorine,Pyrethroids,Carbamates
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Malachite green and Leucomalachite Green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Lead (Pb),Cadmium (Cd),Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Nitrofuran metabolites
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Sulfonamides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Danofloxacin,Enrofloxacin,Sarafloxacin,Difloxacin,Ciprofloxacin,Norfloxacin,Flumequine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Total Nitrogen and Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Phosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Total Nitrogen and Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Total Nitrogen and Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Sulfamethazine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Sulfonamides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Clenbuterol,Salbutamol,Ractopamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Staphylococcal enterotoxin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา Aluminium (Al),Chromium (Cr),Manganese (Mn),Iron (Fe),Copper (Cu),Zinc (Zn),Arsenic (As),Selenium (Se),Silver (Ag),Cadmium (Cd),Barium (Ba),Mercury (Hg),Lead (Pb)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Enterococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Coliforms & E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Campylobacter spp. and Species Identification
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Screening test E. coli O157
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Campylobacter spp. and Species Identification
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Screening test E. coli O157
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus and Coagulase-positive staphylococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salt
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Anti-bacterial substances residues
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salt
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Total Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Aerobic Plate Count at 30 °C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Total Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Aerobic Plate Count at 30 °C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Total Hardness
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Listeria spp. and Species Identification
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Total Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) Aerobic Plate Count at 35 °C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Moisture 2 g/100 g to 20 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Ash 1 g/100 g to 40 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Protein 5 g/100 g to 85 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Aerobic plate count cfu/g, cfu/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Coliforms MPN/g, MPN/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Presumptive E. coli MPN/g, MPN/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - E. coli MPN/g, MPN/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Salmonella spp. Detected or not detected
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Staphylococcus aureus cfu/g, cfu/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Presumptive Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Arsenic 0.10 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Mercury 0.005 mg/kg to 0.20 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Aluminium 0.50 mg/kg to 200 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Antimony 0.30 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Arsenic 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Barium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Beryllium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Bismuth 0.50 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Boron 0.50 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Cadmium 0.10 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Calcium 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Chromium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Cobalt 0.20 mg/kg to 30 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Copper 0.20 mg/kg to 240 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Bacillus cereus cfu/g, cfu/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Yeast and Mold count cfu/g, cfu/ml
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Iron 1.00 mg/kg to 250 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Lead 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Magnesium 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Molybdenum 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Nickel 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Phosphorus 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Potassium 65.0 mg/kg to 20,000 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Sodium 20.0 mg/kg to 20,000 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Sulfur 20.0 mg/kg to 240 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Strontium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Thallium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Tin 0.30 mg/kg to 450 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Titanium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Vanadium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Zinc 0.50 mg/kg to 200 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Total nitrogen (Calculated as N) 70 g/100 g to 85 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Lithium 0.20 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - Manganese 0.30 mg/kg to 40 mg/kg
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Arginine, Histidine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Caffeine
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Vitamin C
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Coliforms (Solid method)
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Escherichia coli (Solid method)
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Sucrose, Glucose, Fructose and Total Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Beta-agonists, Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine,Climaterol, 0.5 µg/kg to 20 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Sulphamethazine 5 µg/kg to 50 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Chloramphenicol 0.1 µg/kg to 8 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Sulfonamide group, Sulfamoxol, Sulfadiazine, Sulfapyridine, Sulfathiazole, Sulfamerazine, Sulphamethazine, 5 µg/kg to 100 µg/kg
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Chloride
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด Sulfamonomethoxine, Sulfisoxazole, Sulfachloropyridazine, Sulfamethoxazole, Sulfadimethoxine, Sulfanilamide, Sulfaquinoxaline 5 µg/kg to 100 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organochlorine group :- Aldrin - -HCH - -Endosulfan - -Endosulfan - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p’-DDD - Dieldrin - Endrin - Heptachlor - Heptachlor-exo-epoxide - Endosulfan sulfate 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organophosphate group : - Anilofos - Azinphos-ethyl - Chlorfenvinphos - Chlorpyrifos - Diazinon - EPN - Ethion - Etrimfos - Fenitrothion 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organophosphate group : - Fenthion - Malathion - Methidathion - Parathion-methyl - Phosphamidon - Phosalone 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organophosphate group : - Pirimiphos-methyl - Pirimiphos-ethyl - Prothiophos - Profenophos - Terbufos - Triazophos 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Pyrethroid group : - -Cyhalothrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Fenvalerate - Deltamethrin - Permethrin 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Sulphamethazine 1.25 µg/kg to 100 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Sulfonamide group Sulfamoxol Sulfadiazine Sulfapyridine Sulfathiazole Sulfamerazine Sulphamethazine Sulfamonomethoxine Sulfisoxazole Sulfachloropyridazine Sulfamethoxazole 2 µg/kg to 100 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด 0- Sulfonamide group Sulfadimethoxine Sulfanilamide Sulfaquinoxaline 2 µg/kg to 100 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Calcium 18 mg/kg to 9,500 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Copper 4 mg/kg to 220 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Iron 2 mg/kg to 220 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organochlorine group : - -HCH - -HCH - -Endosulfan 0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organochlorine group : - -Endosulfan - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p’-DDD - Dieldrin - Endrin - Heptachlor - Heptachlor-exo-epoxide - Endosulfan sulfate - Methoxychlor 0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Arsenic 0.02 mg/kg to 5 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Antimony 0.03 mg/kg to 5 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Mercury 0.1 mg/kg to 0.8 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Cadmium 0.04 mg/kg to 12 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Lead 0.2 mg/kg to 5 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Lead 0.05 mg/kg to 2.3 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Odour Objectionable or non-objectionable
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - pH 4.0 to 10.0
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Total dissolved solids at 180 °C 50 mg/dm3 to 3,000 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Total suspended solids 50 mg/dm3 to 1,500 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Phenol 0.001 mg/dm3 to 0.1 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Sulphide 0.1 mg/dm3 to 1 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Magnesium 7 mg/kg to 2,300 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Manganese 7 mg/kg to 225 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Potassium 17 mg/kg to 9,500 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Sodium 19 mg/kg to 9,500 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Phosphorus 32 mg/kg to 2,250 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Zinc 4 mg/kg to 220 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Cadmium 0.07 mg/kg to 12.5 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Lead 0.17 mg/kg to 25 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Arsenic 0.024 mg/kg to 5 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Antimony 0.02 mg/kg to 5 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Mercury 0.016 mg/kg to 1.25 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Acid insoluble ash (Sand) 0.06 g/100 g to 5 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Aflatoxins, Aflatoxin B1 0.5 µg/kg to 17 µg/kg, Aflatoxin B2 0.6 µg/kg to 22 µg/kg, Aflatoxin G1 0.7µg/kg to 28 µg/kg, Aflatoxin G2 0.5 µg/kg to 19 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Ochratoxin A 1 µg/kg to 20 µg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Pyrethroid group : - -Cyhalothrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Fenvalerate 0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Oil & Grease 2.5 mg/dm3 to 20 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - BOD 2 mg/dm3 to 7,230 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - COD 5 mg/dm3 to 2,000 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Total kjeldahl nitrogen 5 mg/dm3 to 400 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Barium 0.01 mg/dm3 to 1.998 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Lead 0.04 mg/dm3 to 0.4 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Manganese 0.01 mg/dm3 to 1.5 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Zinc 1 mg/dm3 to 12 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Nickel 0.005 mg/dm3 to 0.15 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Arsenic 0.001 mg/dm3 to 0.25 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Selenium 0.0009 mg/dm3 to 0.02 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Mercury 0.0001 mg/dm3 to 0.003 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Hexavalent chromium 0.005 mg/dm3 to 0.024mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organophosphate group : - Dichlorvos - Mevinphos - Ethoprophos - Dimethoate - Terbufos - Diazinon 0.01 µg/dm3 to 0.2 µg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organophosphate group : - Etrimfos - Parathion-methyl - Fenitrothion - Pirimiphos-methyl - Malathion - Fenthion - Chlorpyrifos 0.01 µg/dm3 to 0.2 µg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organochlorine group : - Aldrin - HCB - -BCH 0.005 µg/dm3 to 0.15 µg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organochlorine group : - -BHC - -Endosulfan - -Endosulfan - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p’-DDD - p,p’-DDE - p,p’-DDT - o,p’-DDT - Dieldrin - Endrin 0.005 µg/dm3 to 0.15 µg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Organochlorine group : - Heptachlor - Heptachlor-exo-epoxide - Endosulfan sulfate - Dicofol - Methoxychlor 0.005 µg/ dm3 to 0.15 µg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Pesticide residues Pyrethroid group : - -Cyhalothrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Fenvalerate - Permethrin 0.005 µg/dm3 to 0.15 µg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Coliforms - Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Formaldehyde 0.6 mg/dm3 to 8 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Cadmium 0.008 mg/dm3 to 0.15 mg/dm3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด - Copper 0.01 mg/dm3 to 3 mg/dm3
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium) • LeadLimit of Quantitation (LOQ) : 0.1 mg/l
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium) • Cadmium Limit of Quantitation (LOQ) : 0.04 mg/l
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium)• Lead Limit of Quantitation (LOQ) : 0.05 mg/l (0.007 mg/dm2)
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Elution testing Cadmium and Lead (Leachable Lead and Cadmium) • Cadmium Limit of Quantitation (LOQ) : 0.02 mg/l (0.003 mg/dm2)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Listeria monocytogenes , Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - E.Coli O157:H7
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด Sodium Nitrite
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด Sodium Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด - Listeria monocytogenes , Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง Pesticides residues:- HCB- alpha –BHC - Lindane (gamma - BHC) – Heptachlor – Aldrin - beta –BHC – Dicofol - Heptachlor epoxide - alpha-Endosulfan
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง Pesticides residues Organochlorine group :- Dieldrin – Endrin - o, p’ – DDT - p, p’ – DDD - beta – Endosulfan - p, p’, - DDT - Endosulfan sulfate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง Pesticides residues Organophosphate group :- Methamidophos – Mevinphos – Dicrotophos – Monocrotophos – Dimethoate – Diazinon - Methyl – parathion - Pirimiphos – methyl – Malathion – Chlorpyriphos – Triazophos - EPN
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง Pesticides residues Organophosphate group :- Dichlorvos – Methamidophos - trans –Mevinphos – Acephate – Ethoprophos – Omethoate – Phorate - Dicrotophos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง Pesticides residues Organophosphate group : - Monocrotophos – Dimethoate – Diazinon – Disulfoton – Etrimfos – Phosphamidon - Chlorpyrifos – methyl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง Pesticides residues Organophosphate group : - Chlorpyrifos – ethyl - Parathion – ethyl - Pirimiphos – ethyl – Methidathion – Chlorfenvinphos – Prothiofos – Profenofos - Ethion
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง Pesticides residues Pyrethroid group :
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Dietary fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Vitamin B1
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Vitamin C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Sodium (Na), Calcium (Ca), Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Zinc (Zn)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Tin (Sn)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Lead (Pb)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Arsenic (As)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Cadmium (Cd)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Sulfur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Salt (Chloride as Sodium Chloride)
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด 1. Aerobic Plate Count
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด 2. Total Coliforms
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด 3. Escherichia coli
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด 4. Staphylococcus aureus
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด 5. Yeast and Mold
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด Organophosphate pesticide residues:- Chlorpyrifos-methyl
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด - Diazion
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด - EPN
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด - Methidathion
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด - Triazophos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Salt (Chloride as Sodium Chloride)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Pesticide residue groups :-Organochlorine, Organophosphate, Pyrethroid, Carbamate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Beta-agonists (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Sulfonamide group
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Fluoroquinolone group (Enrofloxacin, Ciprofloxacin)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Flumequine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Tetracyclines Group
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Malachite green and Leucomalachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Aflatoxin B1, B2, G1, G2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Benzoic acid / Sodium benzoate, Sorbic acid / Potassium sorbate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Acrylamide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Melamine, Cyanuric acid, Ammeline, Ammelide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Coliform test for acid and high acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Thermophilic and mesophilic flat sour bacteria test for acid and high acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Aciduric spoilage test-acid and high acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Yeasts and Molds test-acid and high acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Aerobic Plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Pesticide residue groups :- Organochlorine, Organophosphate , Pyrethroid, Carbamate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Pesticide residue groups :- Organophosphate, Pyrethroid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Arsenic (As), Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Lead (Pb), Cadmium (Cd)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Pyrethroid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Organochlorine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - GMO (Roundup Ready Soybeans)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - GMO (35S CaMV promoter)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ PCBs (ICES 7), PCB#28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ PCBs (ICES 7), PCB#28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Nitrofurans (Metabolite) SC, AOZ, AMOZ and AH
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Fiber (Crude)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Tin (Sn)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Tin (Sn)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Potassium (K), Phosphorus (P)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Arsenic (As)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Sulfur dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Staphylococcus aureus (cfu)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ - Lead (Pb), Cadmium (Cd)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Staphylococcus aureus (MPN)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Staphylococcus aureus (Not Detect/0.1)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Coliforms (cfu)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Coliforms (MPN)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Escherichia coli (cfu)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Escherichia coli (MPN)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Escherichia coli (Not Detect/1g, 0.1)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Microbial growth at 35๐C, 55๐C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Incubation test for acid and high acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Total plate count for acid and high acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Incubation test for low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Total plate count for low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Coliform test in acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Thermophilic and mesophilic flat sour bacteria test for low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Thermophilic anaerobes in low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Putrefactive anaerobes in low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Sulfide spoilage in low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Staphylococcus in low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Salmonella in low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Streptococcus in low acid canned food
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด Clostridium perfringenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Urease activity
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Crude fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Oil
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Moisture 3.0 g/100 g to 12.5 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Protein 1.6 g/100 g to 89.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Crude fiber 2.2 g/100 g to 28.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Ash 0.3 g/100 g to 53.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Calcium 0.02 g/100 g to 18.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Calcium 0.02 g/100 g to 18.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Potassium 1,300 mg/kg to 23,000 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Moisture 4.2 g/100 g to 13.6 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Moisture 7.0 g/100 g to 12.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Protein 13.0 g/100 g to 22.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Fat 4.0 g/100 g to 9.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Crude fiber 2.0 g/100 g to 7.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Protein 32.0 g/100 g to 42.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด Enterococcus spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ - Fat 3 g/100 g to 13 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ - Moisture 9 g/100 g to 13 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ - Ash 5 g/100 g to 19 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Total plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) Iodine Value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Fat 0.9 g/100 g to 24.9 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Sodium 96 mg/kg to 12,000 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ - Protein 13 g/100 g to 61 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sodium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Calcium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Iron
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Solids (Total) and Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sodium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Calcium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Iron
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Solids (Total) and Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Histamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fecal Streptococcus & Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Campylobacter jejuni - Campylobacter coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vibrio parahaemolyticus - Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Arsenic
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Chloresterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin B1 - Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Total sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Sodium chloride 0.5 g/100 g to 8.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง - Phosphorus 0.08 g/100 g to 8.0 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Enterococcus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด E. coli & Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin B1 - Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sodium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Calcium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Iron
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Solids (Total) and Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Solids (Total) and Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Cadmium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Tetracycline groups
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sulfur dioxide Sulfites Sodium sulfites Sodium metabisulfite
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sodium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Calcium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Iron
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Solids (Total) and Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sodium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Calcium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Copper
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Iron
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Zinc
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Lead
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Arsenic
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Tin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin B1 - Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin B3- Vitamin B6
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sulfur Dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Caffeine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Solids (Total) and Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total dietary fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total aflatoxins
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - BHA & BHT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin B1 - Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total sugars
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Saturated fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Phosphorous and Phosphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Benzoic acid - Sodium benzoate - Sorbic acid - Potassium sorbate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Water activity (Aw)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Water activity (Aw)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total Carbohydrate - Energy - Energy from fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total Carbohydrate - Energy - Energy from fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Hardness
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Copper
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Sulphate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fluoride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fluoride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Cyanide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total Solids
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Tin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Moisture and Total Solids
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Caffeine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - Vitamin B1 - Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Total sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด •Total immersion
บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด • Article filling Limit of Quantitation (LOQ) : 1 mg/dm2
บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด •Total immersion
บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด • Article filling Limit of Quantitation (LOQ) : 3 mg/dm2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Coliform Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Fecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Total Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Shigella
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Total Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Coliform Bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Pesticides residue group - Aldrin- alpha-BHC - beta-BHC - delta-BHC - gamma-BHC - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p'-DDT - Dieldrin - Endosulfan I - Endosulfan II
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Pesticides residue group - Endosulfan sulfate - Endrin - Heptachlor - Heptachlor-epoxide - Methoxychlor - p,p'-DDE - p,p'-DDD - Endrin ketone - o,p'-DDT - Dicofol - o,p'-DDE - o,p'-DDD - Mirex
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Pesticides residue group • Pyrethroids Pesticides - Bifenthrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Deltamethrin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Pesticides residue group - Acephate - Azinphos-ethyl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Pesticides residue group - EPN - Ethion - Fenitrothion - Malathion - Methamidophos - Methidathion - Mevinphos - Monocrotophos
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด - Omethoate - Parathion -ethyl- parathion-methyl - Phosalone - Pirimiphos-ethyl - Pirimiphos-methyl - Profenofos - Prothiophos - Triazophos - Phosphamidon
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Pesticides residue group - Atrazine – Azoxystrobin - Iprodione - Vinclozolin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Standard Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MPN Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Coliforms Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Escherichia coli Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - Hexachlorocyclohexane (BHC or HCH) gamma-isomer (g - HCH or Lindane) – Heptachlor - Heptachlor Epoxide (Isomer B) –Oxychlordane - Cis-chlordane - Trans-Chlordane
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - Endrin –Dieldrin –Aldrin -p, p – DDE -o, p – DDT -p, p – DDD -p, p - DDT
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด . Organochlorine Pesticide Residues - Hexachlorobenzene (HCB) - Hexachlorocyclohexane (BHC or HCH) alpha-isomer (a - HCH) - Hexachlorocyclohexane (BHC or HCH) beta-isomer (b - HCH)
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Color value 0 ICUMSA Units to 50 ICUMSA Units
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Polarization 99.50 Z to 99.99 Z
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Moisture 0.01 g/100 g to 0.20 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Insoluble matters 1 mg/kg to 200 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Conductivity ash 0.0030 g/100 g to 0.0500 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 3. Ether extractable matter
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 4. Lead 5. Zinc 6. Chromium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 7. Arsenic
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Clostridium perfringens
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Bacillus cereus
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 1. Percentage of pure dye : - Brilliant blue FCF - Carmoisine - Erythrosine - Indigo carmine - Ponceau 4R - Sunset yellow FCF - Tartrazine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 2. Loss on drying
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 9. Lead 10. Zinc 11. Chromium
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 12. Arsenic
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 13. Acesulfame Potassium 14. Aspartame
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Total plate count
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Coliforms
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Escherichia coli
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Staphylococcus aureus
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Yeasts and Molds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Campylobacter jejuni & Campylobacter coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Lactic acid bacteria
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Yeast and Molds
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Total Viable Plate Count
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Coliforms Count
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Faecal Coliforms
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Escherichia coli
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Enterococci (Enumeration)
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Staphylococcus aureus
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Salmonella spp.
บริษัทไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Color value 0 ICUMSA Units to 200 ICUMSA Units
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Polarization 99.50 Z to 99.99 Z
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Moisture 0.01 g/100 g to 0.20 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Insoluble matters 1 mg/kg to 200 mg/kg
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Conductivity ash 0.0030 g/100 g to 0.0500 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด - Conductivity ash 0.0030 g/100 g to 0.0500 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อดินพ จำกัด 8. Percentage of dye, Total color content : - Brilliant blue FCF - Carmoisine - Erythrosine - Indigo carmine - Ponceau 4R - Sunset yellow FCF - Tartrazine
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Salmonella spp.
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Energy
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Histamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Nitrogen and Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Crude Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Solid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Hardness as CaCO3
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร pH
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Vibrio parahaemolyticus
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Listeria spp.
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Listeria monocytogenes
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Enterococci
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Salmonella spp.
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Vibrio parahaemolyticus
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Total plate count
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด - Escherichia coli - Coliforms
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Staphylococcus aureus
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Yeasts and Molds
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Listeria monocytogenes
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Clostridium perfringens
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Bacillus cereus
บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Nitrofuran Metabolites
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Benzoic acid and Sorbic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Sodium Chloride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Cholesterol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Fatty acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Sugar
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร - Vitamin B1 - Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Dietary Fiber
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร - Calcium (Ca) - Sodium (Na) - Iron (Fe)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร -Arsenic (As) - Cadmium (Cd) - Chromium (Cr) - Mercury (Hg) - Nickel (Ni) - Lead (Pb) - Copper (Cu) - Zinc (Zn)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Sulphur Dioxide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Phosphorus as (P2O5)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร -Cadmium (Cd) - Lead (Pb) -Arsenic (As)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Volatile Bases Nitrogen
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Nitrogen and Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร - Malachite Green - Leucomalachite Green - Crystal violet - Leucocrystal violet
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Aflatoxin (B1, B2, G1, G2)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Total Nitrogen and Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร -Organochlorine group -Pyrethoid group - Organophosphate group - Carbamate group
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Carbamate group
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Tetracyclines groups: -Oxytetracycline – Doxycycline –Tetracycline - Chlortetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Sulfonamide groups: - Sulfanilamide - Sulfadiazine - Sulfapyridine - Sulfathiazole -Sulfamerazine - Sulfamethazine - Sulfamonomethozine -Sulfachlorpyridazine - Sulfamethoxazole - Sulfisoxazole - Sulfaquinoxaline - Sulfadimethoxine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Fluoroquinolones : - Flumequine - Nalidixic acid - Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Quinolones : - Ciprofloxacin – Enrofloxacin - Norfloxacin - Sarafloxacin - Danofloxacin - Difloxacin - Ofloxacin - Marbofloxacin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Beta-agonist
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Aflatoxins (B1, B2, G1, G2)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Chloride as Cl2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร - Nickel (Ni) - Selenium (Se) -Cobalt (Co) - Copper (Cu) - Aluminium (Al)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร - Zinc (Zn) - Silver (Ag) - Barium (Ba) - Cadmium (Cd) - Lead (Pb) - Chromium (Cr) - Manganese (Mn) - Iron (Fe) - Arsenic (As)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Nitrate as Nitrogen
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Nitrite as Nitrogen
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Fluoride
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Cyanide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Color
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Turbidity
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Faecal Streptococci/ Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Coliform / E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Staphylococcus aureus (D/ND)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร - Listeria monocytogenes - Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Yeast & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Faecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Bacillus cereus (MPN)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Bacillus cereus (D/ND)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Bacillus cereus (cfu)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Pseudomonas spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Sterility Test - Incubation test canned at 35๐C - Low acid canned foods - Flat sour mesophiles - Flat sour thermophiles - Mesophilic anaerobes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร - Putrefactive anaerobes - Acid canned food - Aciduric flat sour mesophiles - Aciduric flat sour thermophiles - Thermophilic anaerobes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Coliforms / E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Faecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Pseudomonas aeruginosa
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร Faecal Streptococcus and Enterococcus
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Aerobic Plate Count
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Staphylococcus aureus
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Salmonella spp.
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Aerobic Plate Count
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Staphylococcus aureus
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Salmonella spp.
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Aerobic Plate Count
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Staphylococcus aureus
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Vibrio cholera
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Staphylococcus aureus
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Acid Value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด Acid value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด Acid value
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) aCl
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Acrobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) Total Viable Count ( TVC )
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด TPC
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Total plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Standard plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Aerobic plate count
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซี. เอ็ม. วาย. เค จำกัด Total Plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Aerobic plate count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) erobic plate count
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Aerobic plate count
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Aerobic plate count
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Aerobic Plate Count
ห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด Aerobic plate count
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) Total aflatoxin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Aflatoxin B1, B2, G1, G2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Aflatoxin B1,B2, G1,G2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Aflatoxin B1, B2, G1, G2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Ash
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด Ash 5 g/100 g to 30 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด pH 4.0-10.0 Ash (on dry basis) 0.07 – 1.50 %
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Ash
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Ash
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) เถ้า
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Benzoic acid and Sorbic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Benzoic acid and Sorbic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Benzoic acid and Sorbic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Biotin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Biotin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Biotin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Biotin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด Caffeine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด Caffeine
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) แคลเซียม
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Campylobacter jejuni
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Campylobacter spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Campylobacter spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Campylobacter spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Campylobacter spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Carbohydrate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Chloramphenicol (ELISA)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Chloramphenicol (LC-MS/MS)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Chloramphenicol (ELISA)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Chloramphenicol (LC-MS/MS)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Chloramphenicol (ELISA)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Chloramphenicol (LC-MS/MS)
ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด Chloramphenical
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Chloramphenicol
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) lostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Clostridium perfringens
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Clostridium perfringens
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Coliform count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Coliforms (MPN/g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Coliforms (Present/Absent in 1 g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด Coliform & E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด Coliform & E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Coliforms and E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) Coliform
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Coliforms & E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Coliform count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Coliforms (MPN/g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Coliforms (Present/Absent in 1 g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซี. เอ็ม. วาย. เค จำกัด Coliforms
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Coliforms and E. coli
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Coliforms Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด Total Coliform and Escherichia coli
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Crude fat
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) ไขมัน
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) กาก
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Crude protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E.coli & Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) E.coli & Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด E.coli & Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E.coli & Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด E.coli, Fecal Coliforms and Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E.coli, Fecal Coliforms and Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E.coli, Fecal Coliforms and Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Enterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) nterobacteriaceae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด scherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด E.coli count
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด E.coli count
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E. coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด E. coli
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ecal Coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด ecal coliforms
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Fecal streptococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Faecal streptococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Fecal streptococci and Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Fecal streptococci and Enterococci
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Folic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Histamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Histamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Histamine
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Histamine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Iodine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Listeria monocytogenes
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Listeria monocytogenes
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Listeria monocytogenes
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Listeria spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Malachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Malachite green
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Malachite green
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Malachite Green,Crystal Violet and Metabolites (Leuco malachite Green,Leuco crystal violet)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Mercury (Hg)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด Moisture 2 g/100 g to 20 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด Moisture 2.0 g/100 g to 13.0 g/100 g
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) oisture
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) ความชื้น
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) ความชื้น
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Moisture
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด MPN Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด MPN Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด MPN Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Nitrofuran metabolites
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Nitrofuran metabolites
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Nitrofuran Metabolites (Total residue & Bound residue)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Nitrofuran Metabolites (Total residue & Bound residue)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Nitrofuran Metabolites (Total residue & Bound residue)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Nitrofuran metabolites
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Nitrofuran metabolites ( AOZ, AMOZ, SEM and AHD)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด itrofuran metabolites (Total residues)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Ochratoxin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Ochratoxin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Ochratoxin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Organochlorine and Pyrethroids pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Organochlorine and Pyrethroids pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Organochlorine and Pyrethroids pesticides
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) สารตกค้างจากสารป้องกันกำจัดพืชและสัตว์กลุ่ม Organochlorine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Oxolinic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Oxytetracycline
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Phosphorus (as P2O5)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Phosphorus (as P2O5)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Phosphorus (as P2O5)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) ฟอสฟอรัส
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Protein
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Protein
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด Protein 45 g/100 g to 75 g/100 g
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Protein
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) โปรตีน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) almonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp. Coliforms & E.coli S.aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด Salmonella spp. Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด Salmonella spp. Vibrio cholerae Listeria monocytogenes Total plate count Coliform , Fecal coliform , E.coli Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Shigella sp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Shigella sp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด S.aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด taphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด Staphylococcus aureus
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Staphylococus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) taphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Staphylococcus aureus
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) S.aureus
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Staphylococcus aureus
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด Staphylococcus aureus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sudan dye and Para red
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Sudan dye and Para red
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sudan dye and Para red
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sulphamethazine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sulphamethazine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Sulphamethazine
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Fat
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Total Bacteria Count
ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Total Plate Count ในน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด Vibrio cholerae
ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด Vibrio parahaemolyticus
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Vibrio parahacmolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Vitamin A
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Vitamin B12
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Vitamin C
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Vitamin D
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Vitamin E
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Vitamin K
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด Yeast and Mold M MPN coliform, E.coli Food Poisoning Bacteria Staphylococcus aureus Salmonella spp. Clostridium perfringens
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Yeasts and Moulds
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด Yeast & Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง บางเขน Aflatoxins
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Bacillus cereus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Potassium (K)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Potassium (K)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Salmonella
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แหลมทองโพลทรี จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด Salmonella spp.
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Salmonella spp.
บริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด Salmonella spp.
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Salmonella spp.
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) Salmonella spp.
ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Sodium bezoate and Potassium sorbate ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด reservatives Sodium benzoate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด reservatives Sodium benzoate
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด Sodium Chloride Range : 1-5 %
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด NaCl
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) โซเดียมคลอไรด์
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sulfornamide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Sulfornamide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sulfornamide
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sn
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Sn
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sn
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด MPCD and 1,3-DCP
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPCD and 1,3-DCP
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) Aerobic plate count Total coliform Escherichia coli Staphylococcus aureus Salmonella spp. Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus Chloramphenicol
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Carbamates pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Carbamates pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Carbamates pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Chloramphenicol Aerobic Plate Count Staphylococcus aureus (MPN) Coliforms (MPN) E. coli Salmonella Vibrio Cholerae Vibrio parahaemolyticus
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Cobalt (Co) Nickel (Ni) Vanadium (V) Antimony (Sb) Chromium (Cr)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Cobalt (Co) Nickel (Ni) Vanadium (V) Antimony (Sb) Chromium (Cr)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด EDTA
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด EDTA
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด EDTA
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนบุรี1) Fat
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด Food Colour Tartrazine Sunset yellow FCF
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด Food colour Tartrazine Sunset yellow FCF
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Cu, Zn, Fe, K, Na, Mn, Mg, Pb, Cd As, Se, Hg,Ca
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Cu, Zn, Fe, K, Na, Mn, Mg, Pb, Cd, As, Se, Hg, Ca
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Cu, Zn, Fe, K, Na, Mn, Mg, Pb, Cd, As, Se, Hg, Ca
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Lead (Pb), Cadmium (Cd)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Lead (Pb) Cadmium (Cd)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Lead (Pb) Cadmium (Cd)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Linoleic acid Linolenic acid Oleic acid DHA ARA
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Fecal Coliforms and Escherichia coli (MPN/g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Fecal Coliforms and Escherichia coli (Present/Absent in 1 g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด MPN Escherichia coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Fecal Coliforms & Coliforms & E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด MPN Fecal Coliforms & Coliforms & E.coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MPN Coliform & E.Coli
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด MPN Coliform
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Fecal Coliforms and Escherichia coli (MPN/g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Fecal Coliforms and Escherichia coli (Present/Absent in 1 g)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Niacin
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Organophosphate pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Organophosphate pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Organophosphate pesticides
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Panthothenic acid
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Potassium Phosphorus Sodium Copper Manganese Calcium Iron magnesium Zinc
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) % Salt
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด SO2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด SO2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด SO2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Vitamin B1 Vitamin B2
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Yeast and Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด Yeast & Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด Yeast & Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Yeasts and Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จำกัด Yeast and Mold
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก) Yeasts & Moulds
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด Zinc Iron Calcium Magnesium Potassium Sodium Phosphorus Copper Manganese
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Bata-agonist
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Beta-agonist
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Bata-agonist
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Beta-agonist
ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Bata-agonist
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด Beta-agonist
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง